Actieonderzoek routewijzers

Routewijzers helpen mensen met een complexe hulpvraag in hun zoektocht naar passende zorg en ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan cliëntondersteuners of professionals werkzaam bij zorgaanbieders, gemeenten of zorgkantoren.

Sfeertekening

Met dit actieonderzoek willen we routewijzers beter in staat stellen om mensen met een complexe zorgvraag te helpen bij het vinden van passende zorg of ondersteuning. Het programma OPaZ heeft hiervoor al veel mooie inzichten opgeleverd. Hoe kunnen we de opbrengsten van OpaZ (gedachtegoed, geleerde lessen, ontwikkelde producten) versterken en te bestendigen?

Wil je meedoen?

Tijdens een actieonderzoek zoeken we in nauwe samenwerking met de routewijzers zelf naar een antwoord op deze vraag. Spreekt dit jou als routewijzer zelf aan of zie je andere mogelijkheden waarbij wij jou kunnen helpen nog meer impact te maken? Zie onze flyer en we praten graag met je door!

Meld het aanmeldformulier in om mee te doen aan het onderzoek!

Voortgang volgen?

Mocht je nieuwsgierig zijn naar de uitkomsten van het actieonderzoek? Houd dan de LinkedIn-pagina van OPaZ goed in de gaten, wij plaatsen regelmatig nieuwe updates.

In het actieonderzoek is in ieder geval aandacht voor de volgende thema’s:

  • Samenwerking tussen routewijzers en ouders
  • De bewegingsruimte die routewijzers in hun werk nodig hebben
  • Samenwerking met ervaringsdeskundigen

Ervaringsverhaal

Lees de ervaringen van routewijzer Marlies, die mensen met onbegrepen klachten ondersteunt.

Het actieonderzoek routewijzers wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS.