Inspiratie- en werkbijeenkomsten van OPaZ

OPaZ organiseert inspiratie- en werkbijeenkomsten in het land. Deze bijeenkomsten zijn gericht op nieuwe, creatieve vormen van zorg die de ruimte in het systeem benutten.

©OPaZ

De bijeenkomsten zijn bedoeld om ontmoetingen en samenwerking te stimuleren, te leren van elkaar, inspiratie op te doen en de mogelijkheden van de huidige wetgeving te verkennen. Cliënten, naasten en zorgprofessionals zijn welkom, bijvoorbeeld van zorgkantoren, gemeenten, zorginstellingen, etc.

Inspiratiebijeenkomsten

Op verschillende plekken in Nederland is passend zorgaanbod ontwikkeld voor mensen in complexe situaties. Tijdens de inspiratiebijeenkomsten passeren een aantal van deze oplossingen de revue, ter inspiratie van de deelnemers.

Werkbijeenkomsten

In de werkbijeenkomsten gaan we een stap verder dan in de inspiratiebijeenkomsten. Inspirerend, nieuw zorgaanbod is ook hier het uitgangspunt. In een werkbijeenkomst gaan we dieper in op de organisatie daarvan. Welke ruimte biedt het systeem? Waar lopen de pioniers vast? Wat hebben zij nodig? In werkbijeenkomsten brengen we pioniers samen met bijvoorbeeld beleidsmedewerkers en financiers om concrete stappen te zetten naar nieuw zorgaanbod.

Transitie-arena’s

Transitie-arena's zijn vergelijkbaar met werkbijeenkomsten, maar hierin wordt met een speciale methodiek gewerkt, ontwikkeld door DRIFT. Het is een systematisch instrument dat kan worden ingezet om complexe maatschappelijke veranderingen aan te pakken, bijvoorbeeld in het sociaal domein. Transitie-arena's worden georganiseerd rond een thema, zoals thuiszitters of de samenwerking tussen formele en informele zorg.

Onderwerpen en data

Onder Activiteiten staan data en onderwerpen. Of volg onze Facebook- of LinkedIn-pagina!

Aanmelden

Alle evenementen van OPaZ worden aangekondigd op onze Facebook- en LinkedIn-pagina. In de omschrijving van het evenement vind je alle informatie, en staat hoe je je kunt aanmelden. Let op: jezelf aanmelden op het Facebookevenement zelf is niet altijd voldoende!

Reiskosten

In sommige situaties worden de reiskosten vergoed bij deelname aan bijeenkomsten van OPaZ. Je kunt je reiskosten declareren als:

  • Je als cliënt, familie, naaste of vertegenwoordiger van een cliënt deelneemt aan een of meerdere bijeenkomsten van OPaZ en hiervoor reiskosten hebt gemaakt;
  • je geen vergoeding ontvangt vanuit je eigen organisatie voor de gemaakte reiskosten;
  • je kunt aantonen dat je de reiskosten daadwerkelijk hebt gemaakt.

Om de reiskosten te kunnen vergoeden hebben we een aantal documenten van je nodig:

  • Een ingevuld en ondertekend declaratieformulier. Dit formulier kun je opvragen door te mailen naar Jasper Muskiet;
  • Een kopie van je bankpas;
  • Bewijsstuk(ken) van de gemaakte reis (bijvoorbeeld door een reisoverzicht te downloaden via www.ov-chipkaart.nl).

Wanneer de declaratie is goedgekeurd, storten wij de reiskosten op het door jou opgegeven rekeningnummer.