Contact met OPaZ

Heeft u vragen of opmerkingen voor het programma OPaZ? Gebruik dan onderstaand contactformulier.

Individuele zorgvragen worden in behandeling genomen door het Juiste Loket.

Vraag of opmerking voor OPaZ

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Uw gegevens zijn nodig om uw vraag te beantwoorden.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Uw vraag wordt afgehandeld door het ministerie van VWS.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden maximaal een jaar bewaard.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *