Denktank OPaZ

In de denktanks van OPaZ komen ervaringsdeskundigen en professionals van onder andere kennisinstituten, uitvoeringsorganisaties, zorgaanbieders, cliëntorganisaties en cliëntondersteuners samen om input te geven voor het programma en om bevindingen te toetsen.

Tijdens een denktankbijeenkomst bekijken we vanuit verschillende invalshoeken welke analyses en acties nodig zijn binnen het programma OPaZ, en toetsen we tussenresultaten. Het team van OPaZ coördineert en bereidt de denktankbijeenkomsten voor; de input komt met name vanuit de deelnemers.

Jaaroverzicht Denktanks

Sinds de start van het programma in 2016 zijn er verschillende denktankbijeenkomsten geweest. Wat is daar besproken en gebeurd? Lees het in het jaaroverzicht.