OPaZ gestart met 8 actieonderzoeken

We volgen het komende jaar acht verschillende regionale initiatieven die het nét een beetje anders doen als het gaat om complexe zorgvragen. Om van ze te leren, maar ook om ze een stap verder te brengen, landelijke aandacht te genereren voor hun ideeën, én om oplossingen verder uit te rollen. We stellen de actieonderzoeken graag aan je voor.

Linawijs (Culemborg)

Linawijs heeft een ontwikkelplek gerealiseerd met een geïntegreerd aanbod van onderwijs en zorg. Dit is bedoeld voor talentvolle kinderen met complexe internaliserende problematiek, veelal autisme met normale tot hoge intelligentie. In een klassikale setting kunnen deze kinderen niet of moeilijk tot leren komen. Zij hebben meer tijd en flexibiliteit nodig dan nu vanuit onderwijs, maar ook zorg geboden wordt. Bij Linawijs krijgen deze kinderen eerst één op één begeleiding, met daarachter een team specialisten vanuit onderwijs en zorg die input geven op het aanbod voor het kind, waardoor zij vanuit rust en veiligheid tot leren kunnen komen.  

Wooninitiatief Hart van Brabant

In de regio Hart van Brabant is een uniek wooninitiatief gestart voor vier kinderen met zeer intensieve zorgvragen. De kinderen hebben een forse achterstand op sociaal emotioneel niveau en verschillende intelligentieniveaus. Zij zijn al op verschillende behandelplekken geweest maar moesten daar telkens na de behandelperiode weg. Maar door hun intensieve zorgvraag was en is thuis wonen geen mogelijkheid. Voor deze kinderen was er in de regio Hart van Brabant, maar ook daarbuiten, geen passende plek te vinden.

Een groot aantal partijen, waaronder de gemeente Tilburg, MEE en zorgaanbieders (VG, GGZ, jeugdhulp), besloot om een thuis voor de kinderen te gaan creëren in nauw overleg met de ouders. Zo ontstond een bijzondere en intensieve samenwerking waarbij de betrokken partijen samen de middelen, kennis en zorg leveren die de kinderen nodig hebben. Zodra de behoefte van de kinderen verandert, verandert de zorg en begeleiding mee. De kinderen volgen dus niet de zorg door naar een andere plek of instelling te verhuizen, maar de zorg, dagbesteding of school komt als het ware naar de kinderen toe. Hierdoor hoeven kinderen niet meer te verplaatsen en ontstaat er een duurzame woonplek voor deze intensieve jeugdigden.

Toolbox Emmen

Toolbox Emmen begeleidt sinds 2017 mensen met een afstand tot werk en maatschappij. Het initiatief startte volgens het verdienmodel ‘social impact’, waarbij het initiatief werd beloond wanneer zij in staat waren om de kosten die de gemeente maakt voor de deelnemers te verlagen of terug te brengen tot nul en de kwaliteit van leven van mensen te verhogen door mensen betaald werk te bieden. Halverwege 2018 stopte dat project en sindsdien ontwikkelt Toolbox Emmen een nieuw verdienmodel in het bestaande systeem. Op dit moment is het initiatief onderaanbieder voor dagbesteding en begeleiding in de WMO, WLZ en PGB, en daarnaast re-integratiebedrijf voor de gemeente Emmen en het UWV. Bij Toolbox Emmen ligt de focus van het actieonderzoek op de vraag welke invloed het veranderen van het verdienmodel heeft op het gedrag van de organisatie en betrokken professionals.

Wagterveld Zorg (Kampen)

Wagterveld Zorg is er voor jongeren die tussen wal en schip vallen. Deze jongeren hebben over het algemeen een licht verstandelijke beperking, een verstandelijke handicap en/of ggz problematiek. Door hen te laten wonen in een huis, te begeleiden naar werk en hen in werk en leven goed te begeleiden, worden de gedragsproblemen van de jongeren minder. Wagterveld Zorg biedt eerst basisveiligheid en zoekt van daaruit mogelijkheden om iemand goed te laten wonen. De methode lijkt te werken, maar hoe regel je bijvoorbeeld de financiering goed voor jongeren die 24 uur per dag zorg nodig hebben? De WLZ staat lang niet altijd klaar voor deze doelgroep, en vanuit de WMO kunnen de jongeren niet voldoende worden begeleid. 

Eva Regelt! (Zeeland)

Eva regelt! is een jong, ambitieus en energiek bedrijf. Eva regelt! ontzorgt mensen met een zorgvraag, zorgprofessionals, bedrijven en overheidsorganisaties door met haar dienstverlening een onafhankelijke, integrale maatwerkoplossing te bieden op het gebied van zorg, wonen, welzijn, werk en inkomen. In de dienstverlening staat het leveren van kwaliteit met een persoonlijke en mensgerichte aanpak centraal. Door de regionale focus op Zeeland staan zij altijd dichtbij en weet ze op de lokale situatie in te spelen. Het actieonderzoek binnen dit initiatief focust zich op de unieke werkwijze. Waarom lukt het hen wel om kwalitatief goed advies op maat te geven die bij de totale leefsituatie van de klant past? En hoe komen we tot een lerende curve naar andere partijen zoals gemeenten en zorgkantoren?

Rubix Zorg (Arnhem)

Rubix Zorg biedt intensieve begeleiding en ondersteuning aan jongeren die in de residentiële (gesloten) jeugdzorg terecht dreigen te komen en jongeren die nu onnodig lang wachten op een passende vervolgplek na de residentiële jeugdzorg. Het doel is dat deze jongeren thuis kunnen blijven wonen of snel terugkeren in hun eigen woonomgeving. Zo zet Rubix Zorg zich in voor een vermindering van uithuisplaatsingen en een zo kort mogelijk verblijf in de (gesloten) jeugdzorg. Kenmerkend voor de organisatie is het buiten de lijnen durven kleuren en zo streven naar inclusie van jongeren met een veelheid aan complexe problematieken. Daarbij wil Rubix Zorg het besef dat zorg niet standaard passend is vergroten. Met het actieonderzoek wil Rubix Zorg erachter komen welke elementen bijdragen aan deze missie en welke elementen daar juist niet in passen. 

Stichting Zorgvrijstaat (Rotterdam)

Stichting Zorgvrijstaat begon met een wijkontmoeting en groeide uit tot een stichting die een variëteit aan programma's aanbiedt. Denk aan: aanschuifmaaltijden, een klussendienst, hulp bij schulden en een radio podcast. De stichting verbindt bewoners in Rotterdam West met elkaar. Met het actieonderzoek onderzoekt de stichting wat de waarde van hun activiteiten is om zo makkelijker het gesprek over financiën aan te gaan met partijen als de gemeente.

Tot slot volgen we de integrale keetaanpak in Nijkerk. Het komende jaar houden we je op de hoogte van de voortgang van deze actieonderzoeken. Blijf daarvoor OPaZ volgen op: