Lees mee met het rommeldossier

Wat is de regelvrijheid van organisaties en professionals bij complexe zorgvragen? Hoe kun je anders kijken naar en omgaan met wet- en regelgeving? Het VWS-programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ) onderzocht met het praktijkinitiatief ‘Rommelruimte’ de mogelijkheden en bracht de succesfactoren in kaart.

We organiseerden kleine bijeenkomsten, werden uitgenodigd door kleinschalige zorg- en wooninitiatieven zelf en voerden met hen persoonlijke gesprekken.

Denk je mee?

Tot 15 juli 2020 kun je laten weten wat je van de documenten in het rommeldossier vindt. Zie Rapportage praktijkinitiatief 'Rommelruimte' voor meer informatie en te reviewen documenten.