Routewijzer

Soms is het ingewikkeld om de juiste informatie te vinden. Zeker als je situatie of vraag complex is. Zoals bij de ouders van Nora, die hun ernstig gehandicapte dochter thuis verzorgen en willen weten wat er verandert als Nora 18 jaar wordt. Of Willem, die kampt met een verslaving en PTTS en steeds vaker in de war op straat loopt. Of denk aan de cliëntondersteuner die een plek zoekt voor Jochem, een man met een verstandelijke beperking die vanwege zijn escalerende gedrag niet kan blijven bij zijn huidige zorgaanbieder.

Wie weet dan de weg? Welke organisatie heeft welke rol? Waar kun je met je vraag terecht? Er is de afgelopen jaren al veel onderzocht en er zijn allerlei informatieve websites. Toch komen mensen er niet altijd uit. OPaZ is daarom in november 2019 gestart met het traject Routewijzer. De afgelopen maanden hebben we verschillende verkenningen uitgevoerd en hebben we ervaringen uit de praktijk opgehaald. Op deze pagina lees je daar meer over.

Analyse bestaande informatiebronnen

In opdracht van OPaZ zijn de bureaus Noblesse Oblige en E-Space aan de slag gegaan met de opdracht: ‘Geef inzicht in de huidige informatievoorziening en adviseer het programma over het ‘ontwerp’ en de te nemen stappen om tot een routewijzer complexe zorgvragen te komen.’ Hiervoor zijn kwantitatieve en kwalitatieve analyses uitgevoerd en is gesproken met diverse experts op dit gebied. De belangrijkste resultaten, conclusies en aanbevelingen zijn te lezen in het rapport ‘Informatiekundig onderzoek routewijzer complexe zorgvragen’ .

Informatiebehoefte in beeld

Het tweede deel van het Routewijzer traject richtte zich op het cliëntperspectief. Met een enquête hebben we opgehaald waar cliënten en cliëntondersteuners tegenaan lopen en waar zij behoefte aan hebben om hun weg te vinden door het zorglandschap. De resultaten van dit onderzoek zijn te lezen in de presentatie ‘Informatiebehoefte cliënten en cliëntondersteuners’.

Denktank 11 september 2020

De resultaten van beide verkenningen zijn op 11 september gedeeld tijdens een online sessie met de OPaZ denktank. Beleidsmedewerkers, cliëntondersteuners en ervaringsdeskundigen gingen met elkaar in gesprek. Bekijk hier het verslag van deze bijeenkomst

Vervolg

De bijeenkomst van 11 september 2020 was een mooi moment om de inzichten te toetsen, aan te scherpen, te verrijken en kritische geluiden te horen waar wel en geen behoefte aan is ten aanzien van een routewijzer. OPaZ gaat de komende periode nog aanvullend onderzoek doen en gesprekken voeren over de Routewijzer. Uiteindelijk leidt dit tot een advies aan het ministerie.

Meer lezen?