Wat is OPaZ?

Het is niet altijd makkelijk om passende zorg te vinden. Programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ), een initiatief van het ministerie van VWS, zoekt structurele oplossingen die de zoektocht naar passende zorg bij complexe zorgvragen makkelijker maken.

OPaZ in een notendop

Sfeerfoto

In deze video wordt kort uitgelegd wat OPaZ is en doet.

Actuele informatie over OPaZ

Volg OPaZ op LinkedIn, Twitter of Facebook voor actuele informatie.

Persona's

OPaZ geeft de mensen om wie het gaat een gezicht met persona's. U vindt de persona's in het onderdeel Complexe zorgvragen van deze website.

Activiteiten (tot 2021)

OPaZ faciliteert, signaleert en draagt bij aan veranderingen in de praktijk voor passende zorg. In 2019-2020 met:

OPaZ in de regio (tot eind 2020)

In iedere regio (noord, oost, zuid, west) was een regionaal coördinator van OPaZ actief die luistert naar vragen en behoeften, verbindingen legt tussen mensen met een zorgvraag en partners, mooie initiatieven uitlicht, opschalingsroutes in kaart brengt en het gedachtegoed van OPaZ verspreidt.

OPaZ community

Programma OPaZ is in 2021 afgerond. De community gaat door en blijft via LinkedIn kennis delen. In 2021-2022 loopt er bovendien een leertraject waarin opbrengsten van OPaZ omgezet worden naar leermateriaal.

OPaZ-publicaties

Anders denken, anders werken

'Anders denken, anders werken' beschrijft het gedachtengoed van OPaZ. 

Download Anders denken, anders werken

Magazine 'De Verschilmaker'

Magazine met verhalen van verschilmakers, over succesfactoren en oplossingen. Mensen die hun nek uitsteken en de zorg écht regelen maken vaak het verschil.

Download Magazine de Verschilmakers

Magazine Actieonderzoek

Verslag en resultaten van de verkorte opleiding tot actieonderzoek die het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) en Significant voor OPaZ organiseerde.

Download Magazine actieonderzoek

Magazine 'De aanpakkers'

Het magazine ‘De aanpakkers’ is het vervolg en de afsluiting van een periode waarin OPaZ steeds meer ‘in de regio’ aan de slag is gegaan. Casuïstiek, bijeenkomsten, actieonderzoek, concrete initiatieven en vier ‘regiocoördinatoren’ hebben extra inzichten en resultaten opgeleverd. Dit heeft geleid tot verhalen en voorbeelden.

Download magazine De aanpakkers

Rapporten en handreikingen

In de loop van het programma zijn verschillende rapporten opgeleverd.