Actieonderzoek routewijzers

Soms is het lastig om passende zorg of ondersteuning te vinden. Verschillende mensen helpen in die zoektocht, zoals cliëntondersteuners en consulenten/zorgbemiddelaars bij gemeenten, zorgkantoren en zorgaanbieders. Deze 'menselijke routewijzers' wijzen de weg in het complexe zorgstelsel.

Sfeertekening

Met het actieonderzoek routewijzers wordt leermateriaal ontwikkeld voor deze routewijzers. De basis vormen de opbrengsten van programma OpaZ, dat is 2021 is afgerond. Met het actieonderzoek worden deze opbrengsten versterkt, omgezet naar leermateriaal en geborgd in opleidingen voor bijvoorbeeld cliëntondersteuners en andere professionals.

Wat doen we?

Het actieonderzoek bestaat uit een reeks workshops, webinars en ontwerpbijeenkomsten waarin de OPaZ-inzichten worden verrijkt en omgewerkt naar praktische lesmodules.

Thema's

In het actieonderzoek is in ieder geval aandacht voor de volgende thema’s:

  • Samenwerking tussen professionals en ouders
  • De rol en bewegingsruimte van routewijzers
  • Samenwerking met ervaringsdeskundigen

Meedoen?

Iedereen met interesse in het organiseren van zorg in complexe situaties kan een bijdrage leveren. Hiervoor worden op verschillende momenten oproepen geplaatst. Houd daarvoor de LinkedIn-pagina Regelhulp+ in de gaten!

Op de agenda

Ervaringsverhaal

Lees de ervaringen van routewijzer Marlies, die mensen met onbegrepen klachten ondersteunt.

Het actieonderzoek routewijzers is een initiatief van het ministerie van VWS en wordt uitgevoerd door Significant en Pluut & Partners.