31 mei Workshop Dansen met het systeem

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd
  • Locatie Amersfoort

De locatie is goed bereikbaar met openbaar vervoer en eigen vervoer.

Nederland kent een breed aanbod van zorg en ondersteuning. Toch lukt het niet altijd om passende zorg of hulp te vinden. Verschillende organisaties helpen een cliënt dan om een oplossing te creëren. Zoals cliëntondersteuners, Wmo-consulenten of zorgbemiddelaars in de Wlz.

Sfeerfoto

De mens blijven zien

Ook deze ‘routewijzers’ ervaren soms lastige situaties waarin het systeem de menselijke maat in de weg zit. Dan is het de kunst om te dansen met het systeem: soms meebewegen, soms wat tegengas geven, maar altijd de mens blijven zien.

Leren van de praktijk

Het ministerie van VWS wordt regelmatig betrokken bij dergelijke complexe zorgsituaties. Om mee te zoeken naar een passende oplossing én om te leren van wat er in de praktijk gebeurt. Vanuit die ervaringen organiseren we de workshop ‘Dansen met het systeem’.

Ben je een professional die cliënten ondersteunt in de zoektocht naar passende zorg? Wil je leren over de verschillende rollen die je als routewijzer kunnen inzetten, en in rollenspelen aan de slag gaan met uitdagende praktijksituaties? Doe dan mee met de workshop.

Workshop / actieonderzoek

De workshop is onderdeel van een breder actieonderzoek, waarin we samen met professionals praktijkervaringen vertalen naar lesmateriaal. Je kunt dus met jouw inbreng ook bijdragen aan scholing van andere professionals!

De workshop wordt gegeven door:

  • Annette Stekelenburg, professioneel ervaringsdeskundige, werkzaam voor de Unit Complexe Zorgvragen van het ministerie van VWS
  • Sanne Krikke, werkzaam voor de Unit Complexe Zorgvragen van het ministerie van VWS
  • Bettine Pluut en Vicky Drost, actieonderzoekers

Aanmelding

Deelname is kosteloos. Meld je aan bij regelhulp@minvws.nl onder vermelding van Workshop Dansen met het systeem, je naam en e-mailadres. We horen ook graag wat jouw specifieke leervraag of verwachting van de workshop is!

De organisatie is in handen van Significant/Pluut & Partners