Hulpmiddelen op logeeradres na verhuizing naar instelling

Gaat u verhuizen naar een Wlz-instelling, en wilt u minstens 18 dagen per jaar bij uw familie/naasten logeren? Vanaf 1 oktober 2022 wordt het mogelijk om dan uw hulpmiddelen vanuit de Wmo/zorgverzekering thuis te behouden.

Afspraken in de maak

Er worden afspraken gemaakt over het behoud van hulpmiddelen thuis als u of uw kind naar een Wlz-instelling verhuist. Die afspraken houden in dat het zorgkantoor hulpmiddelen bij u thuis kan overnemen als:

  • U op of na 1 oktober 2022 naar de instelling verhuist,
  • U thuis hulpmiddelen heeft staan die door uw gemeente of zorgverzekeraar waren vergoed,
  • U minstens 18 dagen per jaar thuis gaat logeren.

Het gaat om hulpmiddelen die u niet makkelijk kunt vervoeren tussen de instelling en huis.

Meer informatie over deze afspraken volgt later.

Overgangswerkwijze tot 1 oktober 2022

Voor mensen die tussen nu en 1 oktober 2022 verhuizen geldt een overgangswerkwijze. Het ministerie van VWS vraagt de gemeenten om de roerende Wmo-voorzieningen te laten staan tot 1 oktober 2022. Als cliënt of vertegenwoordiger kunt u hiervoor per e-mail een verzoek sturen naar PraktijkvragenLZ@minvws.nl, met de volgende tekst:

Hierbij dien ik een verzoek in om de hulpmiddelen thuis vanuit de Wmo en/of Zvw te behouden zodat [naam cliënt], die voor 1 oktober verhuist naar een Wlz-zorginstelling, thuis kan blijven logeren.  Het gaat om:
- [Naam en geboortedatum van de cliënt]
- [Naam en telefoonnummer wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt]
- [Contactpersoon bij de gemeente: naam en e-mailadres]

Ik geef het ministerie van VWS hiermee toestemming om een verzoek te sturen naar mijn gemeente om de hulpmiddelen te blijven financieren totdat het zorgkantoor de financiering  overneemt. Ik geef toestemming om gegevens uit te wisselen over [naam cliënt] voor dit doel.

Het ministerie stuurt de betreffende gemeente per e-mail een verzoek om de hulpmiddelen voor die cliënt te laten staan totdat het zorgkantoor de verantwoordelijkheid overneemt.

Voor hulpmiddelen vanuit de zorgverzekering is nog geen overgangswerkwijze, informatie hierover volgt nog.

Meer informatie over hulpmiddelen en de Wlz

Kijk op de pagina Hulpmiddelen bij Wlz-zorg voor algemene informatie over hulpmiddelen en de Wlz.