Responsible disclosure

Een zwakke plek in een ICT-systeem van de Rijksoverheid, zoals Informatielangdurigezorg.nl, kunt u melden aan het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). U kunt dit doen via het e-mailadres cert@ncsc.nl.

Meld de kwetsbaarheid voordat u dit aan de buitenwereld kenbaar maakt. Zo kan de Rijksoverheid eerst maatregelen treffen. Dit heet Responsible Disclosure.

Meer informatie vindt u op www.rijksoverheid.nl.