Aanpassing eigen bijdrage beschermd wonen

De eigen bijdrage voor beschermd wonen is sinds 1 januari 2020 gekoppeld aan het wel of niet hebben van een wooncomponent. Daarbij maakt het geen verschil of het pgb of zorg in natura is.

Beschermd wonen

Gemeenten verstrekken behalve pgb’s voor beschermd wonen met wooncomponent ook pgb’s zonder wooncomponent. In de Wet is beschermd wonen gedefinieerd als wonen in een accommodatie van een instelling met daarbij behorende toezicht en begeleiding”. Naar de letter van de wet bevat beschermd wonen momenteel per definitie een wooncomponent. Maar dat was bij het opstellen van de wet niet bedoeld.

Hoogte eigen bijdrage koppelen aan woonlasten

Nu heeft iedereen met een pgb-indicatie voor beschermd wonen een lage eigen bijdrage. De veronderstelling daarbij is dat woonlasten nog apart betaald moeten worden. Voor de budgethouders met een indicatie voor beschermd wonen met wooncomponent is dit dus niet terecht. De hoogte van de eigen bijdrage zou gekoppeld moeten zijn aan het wel of niet hebben van woonlasten en niet aan de leveringsvorm (pgb of zorg in natura).

Meer informatie over de eigen bijdrage beschermd wonen

Meer informatie over de eigen bijdrage beschermd wonen vindt u op de website van het CAK.