‘Wlz-indiceerbaren’ sinds 1-1-2020 over naar reguliere Wlz

Mensen in de groep ‘Wlz-indiceerbaren’ krijgen nu zorg op basis van het Wlz-overgangsrecht. Zij hebben nog recht op de zorg volgens hun laatste indicatie van vóór de Wlz. Met het overgangsrecht werd voorkomen dat deze mensen er in zorg op achteruit zouden gaan. Dit overgangsrecht is op 1 januari 2020 vervallen. Het gaat om ongeveer 9.000 mensen.

Wat gebeurt er als het overgangsrecht afloopt?

Hoort u bij de groep Wlz-indiceerbaren? Dan valt uw zorg sinds 1 januari 2020 onder de gewone Wlz. Met een aantal regelingen is nu geborgd dat u dezelfde zorg kunt houden als onder het overgangsrecht. Zo nodig kunt u extra budget of zorg aanvragen.

Het merendeel van deze cliënten (76%) heeft een persoonsgebonden budget.

Brief van het zorgkantoor

In juni 2019 heeft u hierover een persoonlijke brief van het zorgkantoor ontvangen.

Hoort u bij groep 1 of 2? Dan gaat het vooral om een administratieve omzetting. Voor de regeling Extra kosten thuis hoeft u zelf geen aanvraag in te dienen (ook niet als u een pgb heeft).

Hoort u bij de 3e groep? Dan start het zorgkantoor de meerzorgprocedure. De procedure wordt zo gevolgd dat u zo min mogelijk belast wordt, ook als u een pgb heeft. Bovendien kan een cliëntondersteuner u helpen bij de procedure. Het zorgkantoor beoordeelt of de zorg thuis nog steeds verantwoord is en welke zorginzet hiervoor nodig is. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de geboden zorg in de afgelopen jaren.

Heeft u nog vragen over het einde van het Wlz-overgangsrecht?

Met vragen over het einde van het Wlz-overgangsrecht kunt u contact opnemen met uw zorgkantoor of het Juiste Loket.