Een cliënt vertegenwoordigen

Als een cliënt zijn persoonlijke of financiële zaken niet (meer) zelf kan regelen, dan kan een zorgprofessional dat voor hem doen.