Meetinstrumenten ontwikkelen

Als zorgprofessional wilt u graag uw cliënt op de best mogelijke manier helpen. Dit kunt u doen door samen met andere zorgprofessionals meetinstrumenten te ontwikkelen om uw cliënt te ondersteunen.

Hoe kan ik meetinstrumenten ontwikkelen?

Voor het ontwikkelen van meetinstrumenten kunt u terecht bij de werkplaatsen van het kennisplein Zorg voor Beter (Zorgvoorbeter.nl). Binnen de werkplaatsen ontwikkelt u samen met andere zorgprofessionals nieuwe informatie en worden richtlijnen omgezet naar praktische meetinstrumenten. 

Voorbeelden van meetinstrumenten

Er zijn verschillende meetinstrumenten die u kunt gebruiken om een cliënt te helpen.

Een ecogram (Zorgvoorbeter.nl) is een meetinstrument om de belangrijkste contacten van een cliënt in kaart te brengen. Het gaat om contacten waarmee uw cliënt een belangrijke persoonlijke band heeft, zoals: 

 • familie 
 • vrienden
 • oude kennissen 
 • collega’s
 • huishoudelijke hulp

Daarnaast laat een ecogram in één oogopslag de omvang en de kwaliteit van het netwerk van de cliënt zien.


Met een effectenster (Effectenster.nl) kunt u als zorgprofessional problemen van uw cliënt en de benodigde acties in kaart brengen.

Het meetinstrument is niet vanuit de zorg ingestoken, maar vanuit verschillende doelgroepen (bijvoorbeeld de Ouderen Ster, de Gezin Ster of de Budget Ster). De sterren hebben tussen de zes en acht domeinen. Aan de hand van een aantal vragen ontstaat een figuur in de vorm van een ster.


Een mantelscan (Movisie.nl) is een meetinstrument voor professionals in zorg en welzijn. Samen met zorgvragers en mantelzorgers brengt u een (mantel)zorgnetwerk in kaart. Hierbij is aandacht voor de kracht en risico’s van dat netwerk.

De mantelscan biedt visuele hulpmiddelen die helpen bij het structuren van alle informatie over een netwerk.


De sociaal netwerkmethodiek (Schefferscoaching.nl) probeert onderlinge relaties en wederkerigheid te versterken.

Doelen zijn het voorkomen van sociaal isolement, eenzaamheid en het bevorderen van onderlinge steun. Een begeleider ondersteunt en motiveert de cliënt om zijn netwerk te vergroten, versterken en bij zijn (probleem)situatie te betrekken door bijvoorbeeld het organiseren van een netwerkberaad.


Er zijn verschillende instrumenten waarmee u bijvoorbeeld de mate van zelfredzaamheid van een cliënt kunt bepalen.

Zelfredzaamheidsmeter (Vilans.nl) 

Zelfredzaamheidsradar (Zelfredzaamheidsradar.nl) 

Zelfredzaamheids-matrix (Zelfredzaamheidsmatrix.nl) 

Monitor voor zelfredzaamheid en participatie (Vanloverenenpartners.nl)


Welke gebieden/thema’s meet een meetinstrument?

De ontwikkelde meetinstrumenten worden via verschillende thema's op het kennisplein Zorg voor Beter (Zorgvoorbeter.nl) aangeboden. Ze meten allemaal op de volgende gebieden/thema’s: 

 • lichamelijke gezondheid: lichamelijk functioneren, mobiliteit, slaap- en waakritme. De hoeveelheid ‘sub-domeinen’ verschilt per meetinstrument. 
 • geestelijke gezondheid: psychisch/psychosociaal functioneren, leervermogen. 
 • zelfzorg: bijvoorbeeld algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), eten en drinken, (in)continentie. 
 • dagelijkse activiteiten: dagbesteding, maatschappelijke participatie, recreatie en spel. 
 • sociaal netwerk: aanwezigheid en kwaliteit contacten. 

Sommige meetinstrumenten nemen ook het financiële domein (monitor, matrix en radar) en/of het woondomein (monitor, meter) mee. 

Er zijn ook domeinen die in één bepaald meetinstrument terugkomen en niet in een ander meetinstrument.

 • De monitor meet ook op het gebied van ‘zingeving’ en ‘werk’. 
 • De matrix meet ook op het gebied van ‘justitieel/normen’, ‘huisvesting’ en ‘huiselijke relaties’. 
 • De radar meet ook op het gebied van ‘veiligheid’ en ‘communicatie’.

Interactieve website als meetinstrument

De interactieve website Regiobeeld.nl (Rivm.nl) is een meetinstrument voor zorgaanbieders, verzekeraars en gemeenten. De website laat de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen over gezondheid, zorg en welzijn in de regio zien. Ook vindt u er cijfers en visualisaties over:

 • zorggebruik
 • zorgaanbod
 • gezondheid en leefstijl
 • bevolkingsontwikkeling
 • sociale en fysieke omgeving

Bekijk ook

Wat kan de gemeente voor mij betekenen?

Vul hieronder de naam in van uw gemeente om de informatie te bekijken.

Bekijk ook op Regelhulp.nl

Afdrukken
Delen