De kracht van burgerinitiatieven in het zorglandschap

Burgerinitiatieven vervullen een belangrijke rol in het bieden van zorg en ondersteuning. Het zijn initiatieven die starten vanuit een behoefte die speelt in een wijk of buurt. Of doordat de formele zorg onvoldoende antwoord heeft op een behoefte. Omdat de initiatieven de mensen met zorgvragen kennen, sluiten ze als geen ander aan op de leefwereld van de persoon en kunnen ze eerder inspelen op de zorgvraag en zo voorkomen dat de zorgvraag complex wordt. Om te leren van de kracht van burgerinitiatieven organiseert OPaZ samen met Movisie drie bijeenkomsten met initiatieven, gemeenten, koepelorganisaties, ouders en andere geïnteresseerden. Samen verkennen we wat de waarden zijn.

De eerste verkenning

Donderdag 13 februari vond de eerste bijeenkomst plaats. Twee initiatieven, Zorgvrijstaat uit Rotterdam en Buurtvrouw uit Schiedam, vertelden hun verhaal. Waarom het initiatief is opgericht, vanuit welke waarden ze werken, waar ze tegenaan lopen bij het opzetten van het initiatief en wat hun dromen zijn in de toekomst.

Voor Zorgvrijstaat begon het 7 jaar geleden. Ze stelden mensen in de buurt de vraag: "Wie let er op mij als er iets gebeurt met mij?" Dit leidde tot een initiatief dat mensen organiseert in het zorgen voor elkaar. Ze zijn de spil in de wijk en verbinden mensen en activiteiten met elkaar. Zo zijn er aanschuifmaaltijden, klusvrijwilligers, activiteiten voor geestverwanten en organiseren ze de opstartkoffie. Wat doen ze anders dan anderen? Ze spelen in op de vragen en behoeften in de wijk.  

Werkzaam in de zorg zag Miranda Pol hoe bij mensen met een beperking vaak alleen de kwetsbaarheid zichtbaar is. Ze wilde dit anders en werd hierbij geïnspireerd door haar zoon René, wie het downsyndroom heeft. Haar missie is: “Jongeren met een beperking in hun kracht zetten, zodat zij ‘shinen’ met hun talent en hiermee ook anderen van dienst kunnen zijn.” In 2014 nam ze ontslag en startte Buurtvrouw. Ze ging in gesprek met mensen over wat zij missen in de buurt. Dit bracht zij samen met de talenten van mensen met een beperking. Ze steekt haar energie in het creëren van een buurtplek waar iedereen welkom is. Zo is er het Bakkie, Prakkie, Haakaan, Buurtwinkel. Ze heeft een mooie ruimte (oud schoolgebouw in Schiedam) waar mensen ruimte kunnen huren voor bijeenkomsten, workshops of trainingen en uiteraard kunnen zij en haar talenten voor de catering zorgen. Met haar initiatief verbindt ze leefwerelden, talenten en behoeften.

Aan de slag

Na de inspirerende verhalen gingen de deelnemers in een werksessie aan de slag met de waarden van deze initiatieven. We dachten na over aan welk maatschappelijk vraagstuk invulling wordt gegeven, wat de waarde van de initiatieven is, in hoeverre een verbinding met de formele en informele wereld nodig is en op welke wijze deze initiatieven versterkt kunnen worden. Alle input is verzameld en wordt meegenomen naar de volgende bijeenkomst.

Volgende bijeenkomst

De volgende bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 24 april van 14.00 - 17.00 uur bij Muziekcentrum Eiwerk in Amsterdam. Aanmelden kan via j.muskiet@minvws.nl. Houd de website van OPaZ in de gaten voor meer informatie.