Informatie- en adviespunt het Juiste Loket

Vindt u het lastig om passende zorg te krijgen? Bijvoorbeeld voor uzelf, uw kind, ouder, patiënt, verzekerde of inwoner. En voelt u zich van het kastje naar de muur gestuurd? Wanneer u geen passende zorg vindt, kunt u daarbij hulp krijgen. Daarvoor is Het Juiste Loket.

Bel 030-7897878

Wat is het Juiste Loket?

Bij het Juiste Loket kunt u met een deskundige praten over passende zorg en ondersteuning voor uzelf of voor een cliënt.

De medewerker denkt met u mee welke stappen u kunt zetten, en bekijkt bijvoorbeeld wie verantwoordelijk is om de zorg en/of ondersteuning geregeld te krijgen: het zorgkantoor, de zorgverzekeraar, de gemeente of de zorgaanbieder. Het Juiste Loket regelt zelf geen zorg of ondersteuning maar kijkt wat nodig is voor passende zorg en kan u helpen met een aanvraag of knelpunten.

Waarvoor kunt u bij het Juiste Loket terecht?

U kunt bij het Juiste Loket terecht met vragen over:

  • De toegang tot zorg en ondersteuning, bijvoorbeeld als u niet weet welke instantie(s) wanneer verantwoordelijk is;
  • De aanvraag en het regelen van zorg en ondersteuning;
  • De verpleging, verzorging of begeleiding van kinderen buiten het ziekenhuis en en hoe dit geregeld kan worden;
  • De aanvraag en financiering van palliatieve zorg. Hierbij werkt het Juiste Loket samen met het Palliatieve zorgteam van het ministerie van VWS;
  • De overdracht van patiënten tussen het ziekenhuis, thuis en/of een kortdurende opname. Hierbij werkt het Juiste Loket samen met het Praktijkteam Zorg op de Juiste Plek.

Wie kan bij het Juiste Loket terecht?

Zorgvragers, hun naasten en professionals (indicerend  verpleegkundigen, Wmo-consulenten, zorgaanbieders, onafhankelijk cliëntondersteuners etc.) kunnen bij het Juiste Loket terecht.

Contactgegevens van het Juiste Loket

Telefoonnummer: 030-7897878
E-mailadres: meldpunt@juisteloket.nl

Uw e-mail wordt binnen drie werkdagen beantwoord.

Spoedeisende vragen rondom palliatieve zorg behandelen wij dezelfde of uiterlijk de volgende werkdag. Dit geldt ook voor spoedeisende vragen rondom de overdracht van patiënten tussen het ziekenhuis, kortdurende verblijfszorg en thuis.

Wilt u iets vragen of opmerken over de website Regelhulp? Gebruik dan regelhulp@minvws.nl.

Postadres

Juiste Loket
Postbus 19161
3501 DD Utrecht

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag  van 10:00 – 17:00 uur

Logo van het Juiste Loket

Het Juiste Loket en corona

Het Juiste Loket beantwoordt aan langdurige zorg gerelateerde vragen over het coronavirus.

Veel antwoorden op uw vragen over het corona virus kunt u vinden op: www.rijksoverheid.nl. U kunt ook terecht bij het publieksinformatienummer 0800 - 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur).

Toepassing in uw eigen situatie

Het kan voorkomen dat u in een individuele situatie toch vastloopt en het antwoord op uw vragen niet vindt. U kunt bij ons terecht als u op zoek bent naar informatie over actuele afspraken en richtlijnen en wilt weten wat dit in uw situatie betekent of waar u recht op hebt.

Ook kunt u ons benaderen wanneer zorg niet- of anders geregeld wordt vanwege het coronavirus en deze voor u niet (meer) passend is. U komt bijvoorbeeld met uw aanbieder niet tot een passende alternatieve invulling van dagbesteding of het lukt niet om met uw gemeente passende afspraken te maken over noodzakelijke aanvullende zorg. Daarom kunt u ook voor aan het coronavirus gerelateerde vraagstukken bij ons terecht voor informatie en advies.

Luisterlijnen

Hebt u geen vraag gerelateerd aan langdurige zorg, maar hebt u vooral behoefte om uw verhaal of ervaringen met betrekking tot het coronavirus te delen, dan kunt u terecht bij een van de luisterlijnen die hiervoor zijn ingericht.

Het komt ook voor dat wij niets voor u kunnen betekenen, in dat geval leggen wij u uit waarom dat zo is en welke opties er mogelijk nog wel zijn.

Vragen over een indicatie voor GGZ vanuit de Wlz

Kijk op deze website voor antwoorden op vragen over toegang van GGZ-cliënten tot de Wet langdurige zorg en het proces van indicatiestelling. Het Juiste Loket beantwoordt algemene vragen over de Wlz, maar heeft geen informatie over uw individuele indicatie en kan daarover geen vragen beantwoorden. Het CIZ neemt contact met u op zodra uw aanvraag behandeld is.

Privacyverklaring Juiste Loket

In de privacyverklaring leest u hoe het Juiste Loket omgaat met uw persoonsgegevens.