Informatie- en adviespunt het Juiste Loket

Het Juiste Loket is een onafhankelijk informatie- en adviespunt voor vragen over de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Het Juiste Loket:

 • zorgt dat mensen en organisaties gehoord en gezien worden;
 • maakt het mogelijk dat heel ingewikkelde situaties opgelost of verbeterd worden;
 • bemiddelt waar nodig tussen zorgvrager, gemeenten en/of professionals.

Het Juiste loket helpt door het inzetten van haar kennis en ervaring mee het doel te bereiken: voor alle betrokkenen een goede oplossing bieden en gezamenlijke lessen voor de toekomst leren.

Wie kan bij het Juiste Loket terecht?

Iedereen met een vraag over zorg kan bij het Juiste Loket terecht: Zorgvragers, hun naasten en professionals (indicerend verpleegkundigen, Wmo-consulenten, zorgaanbieders, onafhankelijk cliëntondersteuners etc.).

Waarvoor kunt u bij het Juiste Loket terecht?

Het Juiste Loket is telefonisch en per e-mail bereikbaar en de dienstverlening is voor iedereen toegankelijk en gratis. Wanneer u contact opneemt met het Juiste Loket kijken de medewerkers samen met u naar uw vraag/probleem, geven informatie en proberen zo nodig ervoor te zorgen dat in overleg met de verantwoordelijke instanties (gemeente, zorgverzekeraar, zorgkantoor, CIZ of SVB) een oplossing wordt gevonden.

U kunt contact opnemen met het Juiste loket als u bijvoorbeeld:

 • Vragen heeft over de toegang tot zorg en ondersteuning en weet niet welke instantie(s) wanneer verantwoordelijk is;
 • Vragen heeft over de aanvraag en het regelen van zorg en ondersteuning;
 • Vragen heeft over de overgang ggz Wmo naar ggz Wlz;
 • Vragen heeft over de verpleging, verzorging of begeleiding van kinderen buiten het ziekenhuis en wilt weten hoe dit geregeld kan worden;
 • Vragen heeft over de aanvraag en financiering van palliatieve zorg. Hierbij werkt het Juiste Loket samen met het Palliatieve zorgteam van het ministerie van VWS;
 • Vragen heeft over of u ondervindt knelpunten rondom de overdracht van patiënten tussen het ziekenhuis, thuis en/of een kortdurende opname. Hierbij werkt het Juiste Loket samen met het Praktijkteam Zorg op de Juiste Plek;
 • Vragen heeft over of u ondervindt knelpunten rondom (het aanvragen van) hulpmiddelen;
 • Vragen heeft over of u ondervindt knelpunten op het gebied van zorg voor jeugd
 • Knelpunten ervaart over zorg gerelateerd aan corona/ covid-19.

Maar ook met andere vragen over langdurige zorg kunt u bij ons terecht.

Het Juiste Loket organiseert ook digitale informatiebijeenkomsten.

Contact

Telefoonnummer: 030-7897878
E-mailadres: meldpunt@juisteloket.nl

Uw e-mail wordt binnen drie werkdagen beantwoord.

Wilt u iets vragen of opmerken over de website Regelhulp? Kunt u informatie niet vinden, mist u informatie of klopt iets niet? Gebruik dan regelhulp@minvws.nl.

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag  van 10:00 – 17:00 uur

Spoed

Spoedeisende vragen rondom palliatieve zorg zullen wij dezelfde werkdag of uiterlijk de volgende werkdag behandelen. Ook spoedeisende vragen rondom de overdracht van patiënten tussen het ziekenhuis, kortdurende verblijfszorg en thuis behandelen wij binnen deze termijn.

Logo van het Juiste Loket

Privacyverklaring Juiste Loket

In de privacyverklaring leest u hoe het Juiste Loket omgaat met uw persoonsgegevens.

Disclaimer

Het Juiste Loket is mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS en wordt uitgevoerd door medewerkers van Per Saldo (de vereniging van mensen met een persoonsgebonden budget) en Ieder(in) (koepelorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte). Deze organisaties zijn niet verantwoordelijk voor de uiteindelijk geboden oplossing door de verantwoordelijke instantie. Wanneer u het als cliënt niet eens bent met een oplossing, is conform geldende wetten bezwaar en beroep mogelijk.