Over deze website

Regelhulp.nl is een website van het ministerie van VWS en gaat over het organiseren van langdurige zorg en ondersteuning vanuit de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Zorgverzekeringswet (wijkverpleging) en/of Wet langdurige zorg.

Voor wie?

De informatie is bedoeld voor mensen die zorg nodig hebben, hun naasten en zorgprofesionals.

Persoonlijk advies

Heeft u naast deze informatie persoonlijk advies nodig bij het organiseren van zorg? Neem dan contact met het Juiste Loket.

Medische en beleidsinformatie

  • Voor medische informatie over uw ziekte of beperking kunt u terecht op Thuisarts.nl.
  • Voor beleidsinformatie over de zorg kunt u terecht op Rijksoverheid.nl.

Opmerkingen over Regelhulp

Heeft u vragen of opmerkingen over de inhoud van Regelhulp.nl? Kunt u informatie niet vinden, mist u informatie of klopt iets niet? Neem dan contact op met het ministerie van VWS via regelhulp@minvws.nl.