Regelhulp is een website van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Regelhulp helpt u op weg bij het organiseren van (langdurige) zorg en ondersteuning.

Over deze website

De informatie is bedoeld voor mensen die hulp of zorg nodig hebben (jeugd en volwassenen), hun naasten en zorgprofessionals.

Welke informatie vindt u op Regelhulp?

U vindt hier algemene informatie over het organiseren van zorg en ondersteuning. Bijvoorbeeld jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, hulp om zelfstandig te blijven wonen, gehandicaptenzorg en ouderenzorg.

Ook worden de zorgwetten uitgelegd, zoals de Jeugdwet, Wmo, Wet langdurige zorg.

Persoonlijk advies

Heeft u persoonlijk advies nodig bij het organiseren van zorg? Neem dan contact met het Juiste Loket.

Medische informatie

Voor medische informatie over uw ziekte of beperking kunt u terecht op Thuisarts.nl.

Beleidsinformatie

Voor beleidsinformatie over de zorg kunt u terecht op Rijksoverheid.nl.

Disclaimer

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. De informatie op Regelhulp.nl wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld. Het is echter niet uitgesloten dat de weergegeven informatie verouderd, onjuist of onvolledig is.

Opmerkingen over Regelhulp

Heeft u vragen of opmerkingen over de inhoud van Regelhulp.nl? Kunt u informatie niet vinden, mist u informatie of klopt iets niet? Neem dan contact op met het ministerie van VWS via regelhulp@minvws.nl.