Over deze website

Informatielangdurigezorg.nl is een website van het ministerie van VWS en gaat over het organiseren van langdurige zorg en ondersteuning vanuit de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Zorgverzekeringswet (wijkverpleging) en/of Wet langdurige zorg.

De informatie is bedoeld voor zorgprofessionals, mensen die zorg krijgen en hun naasten. De website is gericht op complexe situaties, bijvoorbeeld zorgvragen op de snijvlakken van de verschillende zorgwetten en zorgvragen waar standaard zorgaanbod geen oplossing biedt.

Heeft u naast deze informatie persoonlijk advies nodig bij het organiseren van zorg? Neem dan contact met het Juiste Loket.

Voor beleidsinformatie over de zorg kunt u terecht op Rijksoverheid.nl.