Privacy

In deze privacyverklaring vertellen wij hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt lezen welke gegevens wij van u verwerken en welke rechten u heeft.

Wie zijn wij?

Het CAK heeft de website Regelhulp in beheer. Het CAK is een publieke dienstverlener die in opdracht van de overheid regelingen uitvoert. We onderhouden Regelhulp in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Meer informatie over het CAK leest u op www.hetcak.nl.

Welke gegevens slaan wij van u op?

Op Regelhulp slaan wij alleen uw e-mailadres op om eventueel uw vraag te beantwoorden. Wij bewaren verder geen persoonsgegevens van u. Met persoonsgegevens bedoelen we informatie die herleidbaar is tot een persoon, zoals een naam of huisadres.

Hoe zit het met cookies?

Cookies slaan we wel op. Dit zijn anonieme gegevens over het bezoek aan Regelhulp. Meer informatie over cookies op Regelhulp vindt u op www.regelhulp.nl/cookies.

Geven wij gegevens door aan andere partijen?

Nee, wij verstrekken geen gegevens aan andere partijen of organisaties. 

Wat als u ons e-mailt?

Als u vragen heeft over deze website, dan kunt u ons e-mailen op info@regelhulp.nl. We beantwoorden uw bericht zo snel mogelijk. We bewaren uw e-mailadres alleen om uw bericht te kunnen beantwoorden. We gebruiken uw e-mailadres niet voor een ander doel en geven het niet door aan andere partijen of organisaties.