Juiste Loket: informatie over de zorgwetten

Het Juiste Loket geeft informatie en onafhankelijk advies aan mensen met vragen over zorg en ondersteuning. Deze vragen kunnen gaan over zorg en ondersteuning vanuit de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Beeld: ©Juiste Loket

Voor wie is het Juiste Loket?

 • Mensen die zorg nodig hebben, hun vertegenwoordigers en naasten
 • Zorgverleners
 • Cliëntondersteuners / Mantelzorgmakelaars
 • Medewerkers van bijvoorbeeld:
  • gemeenten
  • zorgverzekeraars
  • zorgkantoren
  • het CIZ

Wat is de werkwijze van het Juiste Loket?

Het Juiste Loket is telefonisch en per e-mail bereikbaar en de dienstverlening is voor iedereen toegankelijk. De medewerkers kijken samen met u naar uw vraag/probleem. U krijgt informatie en het Juiste Loket helpt u op weg om contact te leggen met de verantwoordelijke instanties, zoals gemeenten, zorgverzekeraars,  zorgkantoren, CIZ of SVB.

Waarvoor kunt u bij het Juiste Loket terecht?

U kunt contact opnemen met het Juiste Loket als u bijvoorbeeld:

 • Vragen heeft over de toegang tot zorg en ondersteuning en niet weet bij welke instantie u moet zijn;
 • Vragen heeft over de aanvraag en het regelen van zorg en ondersteuning;
 • Vragen heeft over het aanvragen van hulpmiddelen;
 • Vragen heeft over zaken als palliatieve zorg, de overdracht van patiënten tussen het ziekenhuis, thuis en/of kortdurende opname of de verpleging/verzorging van kinderen buiten het ziekenhuis.

Maar ook met andere vragen die gaan over langdurige zorg en ondersteuning kunt u bij het Juiste Loket terecht.

Contactgegevens en openingstijden

Uw e-mail wordt binnen drie werkdagen beantwoord. Vragen over palliatieve zorg worden uiterlijk de volgende werkdag in behandeling genomen. Dit geldt ook voor spoedeisende vragen over de overdracht van patiënten tussen het ziekenhuis, kortdurende verblijfszorg en thuis.

Het Juiste Loket is geopend op maandag t/m vrijdag van 10:00 – 12:00 uur en van 13:00 - 15:00 uur.

Afwijkende openingstijden:

 • Donderdag 13 juni 2024 is het Juiste Loket gesloten.

Digitale informatiebijeenkomsten voor professionals

Het Juiste Loket organiseert ook digitale informatiebijeenkomsten voor professionals. Kijk hier voor meer informatie.

Opdrachtgever en uitvoering

Het Juiste Loket wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS en uitgevoerd door medewerkers van Per Saldo (de vereniging van mensen met een persoonsgebonden budget) en Ieder(in) (koepelorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte). Naast het geven van informatie en advies, verzamelt het Juiste Loket ook signalen, en geeft deze door aan het ministerie van VWS.

Hoe ver reikt de rol van het Juiste Loket?

De organisaties die betrokken zijn bij het Juiste Loket, zijn niet verantwoordelijk voor de uiteindelijk geboden oplossing(en) door de verantwoordelijke instantie(s). Wanneer u het niet eens bent met een besluit dan kunt u volgens de geldende wetten in bezwaar en/of in beroep gaan.

Privacyverklaring Juiste Loket

In de privacyverklaring leest u hoe het Juiste Loket omgaat met uw persoonsgegevens.