Juiste Loket: informatie over de zorgwetten

Het Juiste Loket is een onafhankelijk informatie- en adviespunt voor vragen over de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Beeld: ©Juiste Loket

Het Juiste Loket:

 • zorgt dat mensen en organisaties gehoord en gezien worden;
 • denkt mee en adviseert als het lastig is om passende zorg of ondersteuning te organiseren.

Het Juiste loket helpt door het inzetten van haar kennis en ervaring mee het doel te bereiken: voor alle betrokkenen een goede oplossing bieden en gezamenlijke lessen voor de toekomst leren.

Wie kan bij het Juiste Loket terecht?

Iedereen met een vraag over zorg kan bij het Juiste Loket terecht: Zorgvragers, hun naasten en professionals (indicerend verpleegkundigen, Wmo-consulenten, zorgaanbieders, onafhankelijk cliëntondersteuners etc.).

Waarvoor kunt u bij het Juiste Loket terecht?

Het Juiste Loket is telefonisch en per e-mail bereikbaar en de dienstverlening is voor iedereen toegankelijk en gratis. Wanneer u contact opneemt met het Juiste Loket kijken de medewerkers samen met u naar uw vraag/probleem, geven informatie en proberen zo nodig ervoor te zorgen dat samen met de verantwoordelijke instanties (gemeente, zorgverzekeraar, zorgkantoor, CIZ of SVB) een oplossing wordt gevonden.

U kunt contact opnemen met het Juiste loket als u bijvoorbeeld:

 • Vragen heeft over de toegang tot zorg en ondersteuning en weet niet welke instantie(s) wanneer verantwoordelijk is;
 • Vragen heeft over de aanvraag en het regelen van zorg en ondersteuning;
 • Vragen heeft over de overgang ggz Wmo naar ggz Wlz;
 • Vragen heeft over de verpleging, verzorging of begeleiding van kinderen buiten het ziekenhuis en wilt weten hoe dit geregeld kan worden;
 • Vragen heeft over de aanvraag en financiering van palliatieve zorg. Hierbij werkt het Juiste Loket samen met het Palliatieve zorgteam van het ministerie van VWS;
 • Vragen heeft over of u ondervindt knelpunten rondom de overdracht van patiënten tussen het ziekenhuis, thuis en/of een kortdurende opname. Hierbij werkt het Juiste Loket samen met het Praktijkteam Zorg op de Juiste Plek;
 • Vragen heeft over of u ondervindt knelpunten rondom (het aanvragen van) hulpmiddelen;
 • Vragen heeft over of u ondervindt knelpunten op het gebied van zorg voor jeugd.

Maar ook met andere vragen over langdurige zorg en ondersteuning kunt u bij het Juiste Loket terecht.

Het Juiste Loket organiseert ook digitale informatiebijeenkomsten.

Contact met het Juiste Loket

Uw e-mail wordt binnen drie werkdagen beantwoord.

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 10:00 – 12:00 uur en van 13:00 - 15:00 uur.

Afwijkende openingstijden:

 • Donderdag 15 februari 2024 is het Juiste Loket bereikbaar vanaf 13:00 uur

Vragen over palliatieve zorg worden uiterlijk de volgende werkdag behandeld. Dit geldt ook voor  spoedeisende vragen over de overdracht van patiënten tussen het ziekenhuis, kortdurende verblijfszorg en thuis.

Privacyverklaring Juiste Loket

In de privacyverklaring leest u hoe het Juiste Loket omgaat met uw persoonsgegevens.

Disclaimer

Het Juiste Loket is mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS en wordt uitgevoerd door medewerkers van Per Saldo (de vereniging van mensen met een persoonsgebonden budget) en Ieder(in) (koepelorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte). Deze organisaties zijn niet verantwoordelijk voor de uiteindelijk geboden oplossing door de verantwoordelijke instantie. Wanneer u het als cliënt niet eens bent met een oplossing, is conform geldende wetten bezwaar en beroep mogelijk.