Websites langdurige zorg en hulp

Bij het regelen van langdurige zorg of hulp zijn verschillende organisaties betrokken. Hieronder staat bij welke websites u informatie kunt vinden in het hele proces van zorg organiseren.

 Zorg aanvragen
  • Website van uw gemeente
Informatie over het aanvragen van jeugdhulp en Wmo-ondersteuning
Informatie over het aanvragen van wijkverpleging

Informatie over het aanvragen van een Wlz-indicatie

Informatie en advies als u van het ene loket naar het andere wordt gestuurd
Cliënt-ondersteuning Vraag bij uw gemeente wie verantwoordelijk is voor cliëntondersteuning vanuit de Wmo.
Wie biedt cliëntondersteuning bij Wlz-zorg? Overzicht van zorgkantoren met link naar hun informatie over cliëntondersteuning.
Zorgaanbieder kiezen

Overzicht van zorgaanbieders, met waarderingen van cliënten

Zorg invullen / inkopen Informatie over de invulling van Wlz-zorg
Informatie over het persoonsgebonden budget
Betalingen Informatie over eigen bijdragen in de zorg
U kunt hier financiële zaken melden, bijvoorbeeld als de rekening van uw zorgaanbieder niet klopt of de zorgverzekeraar geen vergoeding geeft voor zorg waar u recht op heeft
Informatie over betalingen vanuit het persoonsgebonden budget
Rechtspositie Voor vragen en zorgen over de zorg (een initiatief van Ieder(in), Landelijk Platform GGz en Patiëntenfederatie Nederland)
Informatiepunt voor cliënten, naasten en zorgverleners die te maken hebben met gedwongen opname / gedwongen zorg op grond van de Wet verplichte ggz of de Wet zorg en dwang
Beleidsinformatie Dé bron voor cijfers over de langdurige zorg