Verslag OPaZ inspiratiesessie: kleine zorginitiatieven

Op vrijdag 18 juni organiseerde OPaZ een online inspiratiesessie over het opzetten van kleine zorginitiatieven. Ingrid van den Heuvel en Maud Halkes deelden hun tips en ervaringen bij het starten van een ouderinitiatief. Ook was er alle gelegenheid om vragen te stellen.

Na een welkom van dagvoorzitter Linda Blokzijl vertelt Elke Buis vanuit het ministerie van VWS over programma OPaZ. Een programma dat gaat over de zoektocht naar passende zorg. Elke: “Het programma is afgerond, maar wat we graag blijven doen is mensen bij elkaar brengen en kennis delen. We willen behouden wat we de afgelopen jaren met OPaZ hebben opgebouwd.” Elke verwijst naar de website Regelhulp, waar alle OPaZ informatie is ondergebracht.

Hierna vertelt Lidia Korenblik kort iets over de MEE woonwinkel, een landelijke website om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. “Dus stel dat u een medebewoner zoekt voor uw ouderinitiatief, dan kan ik u wellicht helpen aan een medebewoner.”

Tips van Ingrid

Ingrid van den Heuvel vertelt over wat er komt kijken bij het starten van een ouderinitiatief. Ingrid heeft vanuit Fittin, een onderdeel van zorgaanbieder Prisma, al veel ouders geholpen met het opzetten van een wooninitiatief. Ingrid: “Er komt heel veel kijken bij het starten van een particulier initiatief. Onze ervaring is dat ouders soms schrikken van wat er op hen af komt. Wat wij doen en belangrijk vinden is het delen van onze kennis. We bieden informatie en begeleiden initiatiefnemers.”

Denk in een droom

Fittin gaat het gesprek aan met initiatiefnemers, en adviseert hen ruim te denken. Volgens Ingrid is het vooral belangrijk een goed idee te hebben en een visie. “Wij zeggen altijd: denk in een droom. Er zijn genoeg mogelijkheden om dromen te verwezenlijken. Je kunt altijd later nog kaderen en beperken als dat nodig is.”

Schrijf een ondernemersplan

Ook geeft Ingrid als tip mee een ondernemersplan te schrijven, zodat het idee concreet wordt. Voor het starten van een ouderinitiatief, ben je namelijk afhankelijk van veel partijen. Denk aan: gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders. Ingrid: “Met een plan kom je beslagen ten ijs, en word je serieuzer genomen is onze ervaring.”

Stel een bewonersprofiel op

Ook adviseert Fittin initiatiefnemers om een bewonersprofiel op te stellen. Binnen welke kaders moet iemand passen? Schrijf het op in een woonprofiel, en ga op basis daarvan in gesprek.

Start tijdig met huisvesting

Als laatste tip geeft Ingrid mee om op tijd na te denken over huisvesting. Dit is vaak het lastigst en duurt het langst.

Ervaringen van Maud bij het opzetten van Kinderdagcentrum AandachtsLab

Maud Halkes is moeder van vier kinderen. Haar jongste dochter Suus is ernstig meervoudig beperkt. Maud vond dat Suus te weinig aandacht kreeg in de reguliere zorg. Ze raakte geïnspireerd door een initiatief in Nieuw-Beijerland, waar kinderen per twee werden begeleid. Dat wilde Maud ook, want in de reguliere zorg was één begeleider op 4 of 5 kinderen de norm. Ze startte Kinderdagcentrum AandachtsLab voor haar dochter en zeven andere kinderen met een ernstige meervoudige beperking. Maud vertelt: “Uitgangspunt is: meer tijd voor de kinderen. We willen dat al het zorggeld wat er is naar de zorg en intensieve begeleiding gaat. Dat kan door overheadkosten laag te laten, en veel vrijwilligers in te zetten.”

AandachtsLab is gevestigd in een voormalige kleuterschool in Rijswijk. Zowel de verbouwing van het pand als de inrichting werden volledig gefinancierd vanuit fondsenwerving en acties, zoals fietsevenementen en collectes. Ook zijn er bedrijven die kosteloos helpen, bijvoorbeeld met schilderen of de tuin. “Hierdoor gaat het zorggeld dus helemaal naar de zorg. Zorginkoop gaat via Middin en specialistische revalidatie via Basalt. Verder zijn wij helemaal zelfstandig”, aldus Maud.

Visie vanuit ontwikkeling

Dat Maud het voor haar dochter anders wilde, was duidelijk. Maar wat is dan de visie voor AandachtsLab? Die vraag moest beantwoord worden. Maud: “Wij vinden het naast dagbehandeling ook belangrijk dat de kinderen stapjes in hun ontwikkeling kunnen maken. Dat ze voldoende bewegen en participeren. Dat vraagt onder andere voldoende kennis, aandacht en ervaring. Maar ook het bieden van maatwerk. Het kind staat centraal, en we bieden altijd zorg op maat. Het dagprogramma staat dus nooit helemaal vast.” Dat is de visie waar AandachtsLab twee jaar geleden mee is begonnen. En het werkt, blijkt nu.

Krachten bundelen

Ook zoomt Maud in op alle uitdagingen van een klein zorginitiatief. Bijvoorbeeld het niet hebben van een afdeling communicatie, juridische- of personeelszaken. Alles zelf doen vanuit het kleine bestuur, kan in de praktijk lastig zijn. De uitdaging voor de komende jaren is het professionaliseren van het initiatief. “Zo zijn we gestart met het opstellen van een meerjarenplan en het maken van een kwaliteitshandboek. Ook zijn we met andere initiatieven aan het kijken hoe we de krachten kunnen bundelen.”

Ook interessant

In deze inspiratiesessie zijn veel initiatieven en platforms genoemd. We zetten ze hieronder op een rijtje: