Relatie tussen ouders en zorgprofessionals

Bij het vormgeven van passende zorg en ondersteuning kunnen ouders een hele belangrijke rol spelen. We zien daar mooie voorbeelden van in het land en horen ook terug dat er soms knelpunten zijn in het vormgeven van de relatie tussen ouders en zorgprofessionals. We willen in januari 2023 graag wat gesprekken voeren om mooie praktijken uit te lichten en de ervaringen waarin knelpunten zijn te horen. Bent u bereid om uw ervaring te delen? We horen het graag. Meld je bij interesse via: regelhulp@minvws.nl.