Vergoeding van zorg aan onverzekerde Oekraïense vluchtelingen

Medische zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne wordt volledig vergoed via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden.

Vluchtelingen uit Oekraïne die in Nederland zijn en medische zorg nodig hebben, krijgen de zorg vergoed. Het gaat om zorg uit het basispakket van de zorgverzekering.

De regeling

UPDATE: Tot 1 juli 2022 werd de zorg betaald vanuit de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Het CAK voert deze regeling uit. Zorgorganisaties kunnen hier terecht voor meer informatie en om subsidie aan te vragen.

Vanaf 1 juli 2022 is dit veranderd. Lees voor meer informatie: CAK - Vergoeding zorg vluchtelingen uit Oekraïne verandert (hetcak.nl).

Geen eigen bijdrage

Alle zorgkosten uit het basispakket worden vergoed. Vluchtelingen uit Oekraïne betalen geen eigen bijdrage. 

Uitzonderingen

Werkt de vluchteling in Nederland?  

Dan vervalt deze wijze van vergoeding en moet hij of zij een Nederlandse zorgverzekering afsluiten. De kosten worden dan uit de zorgverzekering vergoed.

Is de vluchteling asielzoeker?

Vluchtelingen uit Oekraïne hoeven geen asiel aan te vragen om in aanmerking te komen voor opvang of medische zorg.

Als een Oekraïnse vluchteling wel asiel aanvraagt en onder de Regeling Medische Zorg Asielzoekers valt, dan loopt de vergoeding van de zorg via die regeling.