Extra budget bij pgb vanuit de Wlz

De Regeling extra budget voor pgb vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) in 2023 is gepubliceerd.

Deze regeling van Zorgverzekeraars Nederland is relevant voor cliƫnten die hun Wlz-zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb) en die te weinig budget hebben om de noodzakelijke zorg in te kopen.

In deze regeling staat welke mogelijkheden voor extra budget er zijn, hoe u ze aanvraagt en wat de voorwaarden zijn om hiervoor in aanmerking te komen.