Extra vergoeding logeeropvang per 1 juli

Logeeropvang is tijdelijke opvang voor mensen met een ziekte, beperking of psychische problemen. Het kan eraan bijdragen dat ouders
met enige regelmaat worden ontlast van hun zorgtaken voor hun thuiswonende kinderen.

Om te voorkomen dat er wordt afgezien van logeeropvang vanwege te hoge kosten, is de mogelijkheid voor een extra vergoeding mogelijk gemaakt. Zodat er genoeg ruimte over blijft voor het organiseren van de overige zorg. Wanneer die ruimte er niet is, kan het zorgkantoor op grond van deze wijziging extra kosten toestaan. Dit is middels een bepaling aan de Regeling langdurige zorg (Rlz) toegevoegd. Het doel hiervan is om mensen langer thuis te laten wonen, in de eigen vertrouwde omgeving. Deze nieuwe maatregel is ingegaan per 1 juli 2022 maar werkt terug tot en met 1 januari 2022 en geldt voor:

- mensen met een Wlz-indicatie met mpt of pgb

- die thuiswonen

Om voor deze vergoeding in aanmerking te komen, kunt u contact opnemen met het zorgkantoor. Op grond van de toelichting zal een afweging worden gemaakt of de extra kosten voor logeeropvang in verhouding staan tot de voordelen die het heeft om de Wlz-zorg thuis te ontvangen.