Plannen kabinet: producten en diensten toegankelijker maken voor mensen met een beperking

Het kabinet maakt plannen om producten en diensten toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. Hiervoor is een wetsvoorstel ingediend. Wanneer de Tweede en Eerste kamer het wetsvoorstel hebben goedgekeurd, treedt de wet op 28 juni 2025 in werking. U kunt hier meer over lezen via Rijksoverheid.