Overhandiging leidraad cultuurspecifieke ouderenzorg

Ouderen met een migratieachtergrond maken om verschillende redenen minder gebruik van de zorg. Bijvoorbeeld omdat ze niet bekend zijn met voorzieningen, procedures of jargon. Maar het zorgaanbod sluit ook niet altijd aan op hun wensen en behoeften. En dat is zonde en onnodig. Cultuurspecifieke zorg voor ouderen wordt daarom steeds belangrijker.

Beeld: ©LinkedIn

Het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) ontwikkelde met aandacht voor persoonsgerichte zorg de ‘Leidraad Cultuurspecifieke Zorg’ voor zorgaanbieders. De instrumenten en interventies dragen bij aan het verkleinen van gezondheidsverschillen. De leidraad werd op 7 september bij VWS gepresenteerd en overhandigd aan minister Helder.

Zo’n honderd mensen waren op bezoek bij VWS om over dit thema van gedachten te wisselen. In een interactieve paneldiscussie kwamen verschillende inzichten en ervaringen naar voren. Hoe ga je bijvoorbeeld om met iemand met dementie die terugvalt op zijn of haar moedertaal? En hoe houd je als zorgaanbieder rekening met een steeds diversere cliëntenpopulatie?

Mooie gesprekken, die een vervolg krijgen met de ‘Leidraad cultuurspecifieke ouderenzorg’. Het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) heeft een voorlichtingspakket, een catalogus en een brochure gemaakt voor organisaties die zorg willen bieden aan oudere migranten. Laten we de zorg samen meer toegankelijk maken! Zie ook: Leidraad cultuurspecifieke ouderenzorg.

Beeld: ©LinkedIn