Uitnodiging lerend netwerk “Klachten voorkomen”

Zorg is mensenwerk. In de langdurige zorg zijn langdurige en intensieve relaties met bewoners én hun naasten onderdeel van dat mensenwerk. Soms schuurt dat: denk aan discussies over wat goede zorg is. Of misverstanden in de communicatie. De gemoederen kunnen hoog oplopen, met bijvoorbeeld een klachtenprocedure of juridische stappen tot gevolg. Een scenario dat niemand wil: het is niet goed voor de relatie en in de praktijk lijken klachten - en andere juridische procedures - maar zelden tot een passende oplossing te leiden.

Hoe is dat scenario te voorkomen? Voor welke casus zou jij een oplossing willen? 

Op initiatief van het ministerie van VWS organiseren we een lerend netwerk dat hiermee actieonderzoekend aan de slag gaat. Samen met professionals ontwikkelen we concrete acties voor actuele casussen uit de dagelijkse praktijk. Na toepassing in de praktijk reflecteren we op de bruikbaarheid daarvan. Met die nieuwe ervaringen scherpen we de kennis aan en ontwikkelen we praktische hulpmiddelen. Leren door te doen, met als doel om tot zinvolle acties te komen én een relevant netwerk op te bouwen.

We gaan aan de slag met vragen als:
Hoe kun je voorkomen dat misverstanden leiden tot ingewikkelde klachtenprocedures? Waarmee stimuleer je een gezonde, open houding in je organisatie rond schurende praktijken?
Hoe kun je een lerende houding in je organisatie bevorderen? Als het gaat om klachten of, liever, het voorkomen daarvan?
 
Voor wie?
Zorgverleners, mantelzorgmakelaars, kwaliteitsadviseurs, leidinggevenden en iedereen die graag wil leren van bovenstaande vragen. Het is handig als je een concrete casus kan inbrengen.

Wanneer?
De bijeenkomsten vinden plaats op 27 maart, 6 april en 8 mei (10-14 uur, inclusief lunch). Bij voorkeur organiseren we deze live, in Utrecht. Als dit omwille van de (herkomst van) de deelnemers niet kan, doen we het digitaal en duurt het tot 13 uur.

Interesse?
Geef je op voor de drie opeenvolgende bijeenkomsten in het leertraject
door te mailen naar: regelhulp@minvws.nl.