Duiding instroomcriteria langdurige ggz

Sinds de openstelling van de Wlz voor mensen met behoefte aan langdurige ggz, hebben ruim 27.000 mensen met een psychische stoornis en een intensieve zorgvraag toegang gekregen tot de Wlz.

De vraag is in hoeverre al deze cliënten op dit moment in de Wlz de best passende zorg en ondersteuning ontvangen. De aanhoudend hoge instroom van ggz-cliënten in de Wlz zet daarnaast dat de houdbaarheid van de zorg (zowel in personele inzet als financieel) onder druk.

Bestuurlijke afspraken

Met de Nederlandse GGZ, Valente, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), MIND en VWS zijn daarom bestuurlijke afspraken gemaakt over de hoge instroom en de gevolgen daarvan. Daarnaast zijn maatregelen uitgewerkt waarmee alle partijen passende zorg en ondersteuning willen bieden aan deze cliënten. Het CIZ is ook betrokken bij de uitwerking van de maatregelen vanwege de belangrijke rol die zij hebben bij het bepalen van de toegang tot de Wlz.

Duiding van instroomcriteria

Eén van de maatregelen is het beter duiden van de toegangscriteria tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis. Met behulp van de bovengenoemde partijen en de Argumentenfabriek is een hulpmiddel ontwikkeld. Dit hulpmiddel helpt professionals van gemeenten, zorgaanbieders en het CIZ om in te schatten of een cliënt wel of niet in aanmerking kan komen voor een Wlz-indicatie.

Voor professionals

Het hulpmiddel is bedoeld voor professionals bij gemeenten en zorgaanbieders die direct met cliënten te maken hebben. Het gaat om professionals die voor een cliënt met een psychische stoornis moeten bepalen of ze een aanvraag voor de Wlz bij het CIZ gaan indienen. Daarnaast is het hulpmiddel helpend voor onderzoekers bij het CIZ die over aanvragen moeten beslissen.

Het hulpmiddel kan alleen worden gebruikt bij volwassen cliënten met een psychische stoornis die geen Wlz-indicatie hebben. Meer informatie over het gebruik van het hulpmiddel is te vinden in de toelichting in het document.