Ouderbetrokkenheid binnen zorg en welzijn stimuleren met het Grote Participatiespel

Afgelopen april heeft de try-out van het Grote Participatiespel plaatsgevonden. Deze interactieve spelvorm heeft als doel om spelers inzicht te geven in de kansen en uitdagingen van ouderbetrokkenheid bij zorg en welzijn. Spelers leren hierin onder andere over het belang van samenwerking, communicatie en strategisch denken.

Aan de try-out deden deelnemers mee van verschillende achtergronden, waaronder ervaringsdeskundigen, cliëntondersteuners en beleidsmedewerkers. Bijna elke rol die betrokken is bij complexe casuïstiek was door deze diversiteit aan deelnemers goed vertegenwoordigd. Gedurende het spel zijn er waardevolle inzichten verzameld die van belang zijn om samenwerking en verandering te stimuleren. Zo werd ontdekt dat iedere partij wel streeft naar ouderparticipatie, maar dat de praktische uitvoering met meerdere partijen complex kan zijn. En dat het voor organisaties niet alleen noodzakelijk is om dergelijke samenwerkingen te faciliteren, maar ook dat professionals opgeleid worden om een dergelijke dynamiek te navigeren.

Eén van de deelnemers concludeerde: "Ouderbetrokkenheid staat momenteel hoog op de agenda binnen onze organisatie; we zijn actief bezig om dit onderwerp vorm te geven. 'Het Grote Participatiespel' biedt een uitstekende start om diepgaand met dit thema aan de slag te gaan. Ik zie er naar uit om het spel ook binnen onze organisatie te spelen."

Kortom; door in dit spel met verschillende perspectieven te spelen, is het een mooi instrument om het thema ouderbetrokkenheid te verkennen en om inzichten te verzamelen die normaal niet gauw aan bod komen.