Initiatieven voor leerlingen die thuis zitten

Voor kinderen die zijn vastgelopen in het onderwijs (thuiszitters) zijn allerlei alternatieven beschikbaar. Het gaat om plekken waar zij zij tot rust kunnen komen, kunnen leren en zich ontwikkelen.

Sommige initiatieven komen voort uit het onderwijs, andere vanuit de zorg. Daardoor zijn er veel verschillen tussen de initiatieven, bijvoorbeeld als het gaat om:

  • de toegang (bijvoorbeeld een indicatie voor zorg);
  • hoe het leren / onderwijs is ingericht;
  • of de kosten vergoed worden en door wie.

Voor informatie hierover kunt u terecht bij het initiatief zelf.

Onderstaande lijst biedt geen compleet overzicht. Voor aanvullingen: zie onderaan deze pagina. Aan vermelding op de lijst kunnen geen rechten worden ontleend.

Laatste wijziging: 17 november 2022

Overzicht van initiatieven per provincie

Landelijke voorzieningen

Zie ook

Onderwerp Onderwijs en zorg op Regelhulp

Gesprekshulp voor op school

Sem, persona van programma OPaZ. Sem representeert ‘thuiszitters’

Rapportage Leren van thuiszittersinitiatieven van programma OPaZ/Movisie

Sprintkaart Maatwerk voor thuiszitters (gesprekstool)

Het Initiatieven Collectief: samenwerking tussen thuiszitters-initiatieven

Aanvullingen

Kent u andere interessante initiatieven die zijn gestart om te voorkomen dat leerlingen thuis komen te zitten of waar thuiszitters nieuwe kansen krijgen om zich te ontwikkelen? Laat het ons weten aan de redactie van Regelhulp. Graag met een link naar meer informatie over het initiatief.

Aan opname op de lijst kunnen geen rechten worden ontleend.