Inventarisatie GGZ-cliënten in de Wlz

Tijdens het VAO-Wlz van 8 december 2016 heeft de Tweede Kamer aan Staatssecretaris Van Rijn gevraagd de toegezegde uitvoeringstoets over het GGZ-advies van het Zorginstituut te versnellen. Een onderdeel van die uitvoeringstoets is gericht op het verkrijgen van inzicht in het aantal GGZ-cliënten dat naar verwachting toegang krijgt tot de Wlz als de grondslag psychische stoornis wordt toegevoegd aan artikel 3.2.1 van de Wlz, conform het advies van het Zorginstituut van 16 december 2015. In opdracht van het ministerie van VWS heeft bureau HHM een inventarisatie onder alle zorgaanbieders verricht die zorg en ondersteuning verlenen aan deze doelgroep. Deze rapportage beschrijft de resultaten van deze inventarisatie.