Bestuurlijke afspraken behoud hulpmiddelen thuis na verhuizing naar een Wlz-instelling

Ieder(in), VNG, Firevaned, VGN en VWS willen het mogelijk maken dat voor cliënten die verhuizen naar een Wlz-zorginstelling (op basis van een zzp-financiering) de benodigde hulpmiddelen die verstrekt zijn uit de Wmo 2015, indien gewenst, thuis kunnen blijven staan. Deze hulpmiddelen blijven thuis staan voor zover zij redelijkerwijs niet vanuit de zorginstelling zijn mee te nemen, zoals een tillift. 

De hulpmiddelen die thuis zijn verstrekt op basis van de Zvw vallen niet onder deze afspraken.