Rapportage: De behoeften van familie Hermsen in beeld

De Nederlandse Vereniging voor Sociale Innovatie (NVSI) deed in opdracht van OPaZ onderzoek naar de behoeften van gezinnen die te maken hebben met multiproblematiek.

Wat voor de één werkt, werkt niet direct voor de ander

Het rapport ‘Van Overleven naar Leven’ biedt inzicht in de gezichten achter de statistieken. Want als we de systeemwereld écht dichter bij de leefwereld willen brengen, moeten we weten wie onze doelgroep is in plaats van wat zij zijn, zoals patiënt of uitkeringsgerechtigde. Geheel los van de problemen die zij hebben, op welke domeinen dit speelt, wat de oorzaak ervan is en waar de oplossing ligt, zijn het gezinnen met een eigen gezinsdynamiek.

We leerden veel over het werkveld om de gezinnen heen. Het rapport bevat een reeks van best practices, een lijst van situaties waarbij goedwillende professionals tegen het (bureaucratische) systeem aanlopen en een pleidooi voor de vindingrijke professional; die weet waar de regelruimte ligt en die ruimte ook durft te nemen.