Gespreksfolder 'Rommelruimte'

Instrument voor (startende) kleinschalige zorginitiatieven om het gesprek met gemeente, zorgkantoor en/of andere organisaties te stroomlijnen, op zoek naar de benodigde ruimte in de regel passend bij het zorginitiatief.

Deze folder is voortgekomen uit het project 'Rommelruimte' van programma OPaZ.