MEE-rapportage Passende zorg voor cliënten met complexe problematiek

In 2018 kreeg OPaZ steeds vaker berichten van mensen die vastlopen in hun zoektocht naar passende zorg. Daarom is via MEE NL tijdelijk een onafhankelijke cliëntondersteuner ingeschakeld. Zij lost niet zelf het probleem op, maar kijkt wat er nodig is en stimuleert partijen tot oplossingen te komen. Naast het daadwerkelijk helpen door hier en daar een ‘zetje’ in de goede richting te geven, was het vooral ook de bedoeling om de ervaringen te delen en ervan te leren.

Inhoud rapportage

In deze rapportage wordt dieper ingegaan op de knelpunten die de cliëntondersteuner tegen is gekomen in de casuïstiek die bij het Programma OPaZ in de 2e helft van 2018 is binnengekomen. De rapportage beschrijft eerst de essentie van de casuïstiek, de knelpunten en de acties van de cliëntondersteuner. Daarna is een paragraaf opgenomen met een analyse van de knelpunten, suggesties voor mogelijke duurzame oplossingen en een voorstel om de procedures en afspraken rondom casuïstiek verder te stroomlijnen.

Om wie gaat het?

De cliëntondersteuner heeft zich ingezet voor mensen met complexe zorgvragen bij wie het (nog) niet is gelukt om passende zorg te vinden. De vragen kunnen onder alle (zorg)wetten vallen en spelen vaak op verschillende domeinen. Het gaat om mensen met uiteenlopende achtergronden en van verschillende leeftijden, waarbij het voor opvallend veel jeugdigen en jongvolwassenen tussen de leeftijd van 8 en 27 jaar niet lukt om passende zorg te organiseren: 17 van de 23 zorgvragers die de cliëntondersteuner heeft geholpen, zijn tussen de 15 en 27 jaar oud.

Feedback geven?

Heeft u op- of aanmerkingen of suggesties voor deze rapportage? Stuur dan een mail naar j.muskiet@minvws.nl.