Onderzoek Ruigrok/Netpanel naar informatiebehoefte cliënten

Ruigrok/Netpanel bracht in kaart wat de wensen en behoeften van cliënten zijn met een complexe zorgvraag. Hoe wil men informatie ontvangen, in hoeverre dichtbij huis en welke rol kan de bibliotheek hierin spelen?

Het onderzoek vond plaats bij drie bibliotheken die pilots uitvoeren met nieuwe informatietaken: Deventer, Dalfsen-Nieuwleusen, Zoetermeer. De onderzoekers spraken met front- en backoffice medewerkers, stafleden van bibliotheken, zorgprofessionals van maatschappelijke organisaties en verschillende cliënten.

Uit de gesprekken volgen verschillende aanbevelingen:

  • Definieer de toegevoegde waarde en rol van de bibliotheek
  • Zorg voor een hoge bekendheid en duidelijke naamgeving
  • Goede contacten met zorginstanties voor warme overdrachten
  • Training van frontoffice medewerkers
  • Zorg voor betrouwbare en relevante (digitale) informatiebronnen
Omslag eindrapport Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ)