Rapport Een Passend Netwerk bij een complexe zorgvraag

In opdracht van VWS leverde BedrijfsID een adviesrapport op over samenwerking binnen 'passende netwerken'. Dit document richt zich op ondersteuning van het ‘netwerk’ met als doel dat de cliënt met een complexe zorgvraag en het netwerk om hem heen in staat worden gesteld tot passende zorg te komen.

Het rapport biedt onder andere een analyse van de knelpunten in de samenwerking vanuit verschillende invalshoeken, helpende gedachten en suggesties voor oplossingen. Het rapport is nog concept, gebaseerd op onderzoek, diverse gesprekken en de resultaten van de Denktank OPaZ in november 2016.