Rapport Informatievoorziening als ondersteuning voor een Passend Zorgaanbod

In opdracht van VWS leverde Corion een adviesrapport gericht op informatiebehoefte en -voorziening. Welke rol heeft (gebrek aan) informatie bij de totstandkoming van een passend zorgaanbod voor cliënten met een complexe zorgvraag?

Het rapport biedt inzichten en aanbevelingen ten aanzien van het delen van kennis en ervaringen en benadrukt de behoefte aan meer samenhang in de geboden voorlichting. Het rapport is gebaseerd op onderzoek, diverse gesprekken en de Denktank OPaZ van november 2016.