Rapport passend zorgaanbod voor cliënten met complexe problematiek

Rapport met bevindingen en aanbevelingen ter afronding van de analysefase van het project Passend zorgaanbod bij complexe zorgvragen (april 2016).