Verkenning toegankelijkheid Regelhulp en informatiebehoefte voor gebruikers met een migratieachtergrond

Onderzoek van Pharos naar informatiebehoefte van mensen met een migratieachtergrond die langdurige zorg nodig hebben, en naar de bruikbaarheid van Regelhulp voor deze groep.