Vertegenwoordiging en privacy van uw naaste

Als uw naasten hun persoonlijke of financiële zaken niet (meer) zelf kunnen regelen, dan kan een zorgprofessional dat doen. Bijvoorbeeld als curator, bewindvoerder of mentor. Die vertegenwoordigt uw naaste en beslist over zorg en geld.

Curatele, bewind en mentorschap

Als uw naaste niet meer goed voor zichzelf kan zorgen, dan kan de kantonrechter bepalen dat iemand anders beslist over geld of zorg.

Het kan ook zijn dat uw naasten een wilsverklaring over zorg en geldzaken hebben opgesteld voor als er misschien een moment komt dat zij hierover niet meer zelf kunnen beslissen. Bijvoorbeeld als ze ongeneeslijk of chronisch ziek zijn.

Op Rechtspraak.nl staat meer informatie over curatele, bewind en mentorschap.

Privacy en omgaan met persoonlijke gegevens

Iedereen heeft recht op een zorgvuldige omgang met zijn persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens (Autoriteitpersoonsgegevens.nl) houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens en adviseert over nieuwe regelgeving.

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u informatie over privacy en omgaan met persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld:

Ook kunt u meer lezen over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van kracht is geworden. Deze verordening maakt deel uit van de nieuwe Europese privacywetgeving en brengt nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee. Ook voor zorgprofessionals.

Lees meer over de AVG voor de zorgsector (Rijksoverheid.nl)

Op de website van de Rijksoverheid is ook informatie te vinden over digitale gegevens in de zorg (Rijksoverheid.nl).