Zelf met anderen zorg regelen (zorgcoöperatie)

Zelf met anderen zorg regelen heet zorgcoöperatie. Ontdek wat dat betekent en hoe het werkt.

Wat is een zorgcoöperatie?

Een zorgcoöperatie is een netwerk van inwoners in een dorp of wijk die zelf hulp en zorg regelen. Het is een vereniging met leden die samen een bedrijf runnen. De leden zijn samen eigenaar van de coöperatie. Ze zijn ook samen verantwoordelijk voor het welzijn van de inwoners in het dorp of de wijk.

Wie lid is van een zorgcoöperatie, is bijvoorbeeld lid als cliënt, leverancier of werknemer van de coöperatie. De leden investeren winst in de coöperatie.

Lees meer over het netwerk van bewonersgroepen, buurthuizen in zelfbeheer, bewonersbedrijven en coöperaties (LSAbewoners.nl).

Welke zorg en hulp regelt een zorgcoöperatie?

Een zorgcoöperatie levert diensten aan de leden en werkt vaak samen met professionele zorgorganisaties, gemeenten en vrijwilligers. Een zorgcoöperatie biedt bijvoorbeeld:

 • vervoer
 • hulp bij klussen in huis
 • hulp bij tuinonderhoud
 • koffiemomenten
 • bezoek aan huis door vrijwilligers
 • huishoudelijke hulp en maaltijden
 • een ontmoetingsplek
 • coördinatie van zorg
 • persoonlijke verzorging en/of verpleging
 • dagopvang
 • beschut of beschermd wonen

Vind adressen van zorgcoöperaties (Vilans.nl).

Taken van de gemeente overnemen

Misschien regelt een zorgcoöperatie zorg in de buurt beter dan de gemeente. Een zorgcoöperatie mag de gemeente daarom een voorstel sturen om bepaalde taken over te nemen. Dit recht is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente beoordeelt het voorstel.

Lees meer over het 'right tot challenge' in de Wmo.

Wat zijn de voordelen van een zorgcoöperatie?

Een zorgcoöperatie biedt flexibele, nabije, persoonlijke en continue zorg. Doordat de zorgcoöperatie gezamenlijk voor haar leden producten en/of diensten inkoopt, kunnen de zorgkosten dalen. Zorgcoöperaties bieden daarnaast ruimte voor vrijwilligerswerk. Verder hebben bewoners direct medezeggenschap over de vorm en inhoud van hun zorg.