Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd

De cliëntvertrouwenspersoon helpt bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg. De Wet zorg en dwang regelt dit voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening.

Voor wie?

De cvp Wzd is beschikbaar voor:

 1. Alle mensen en/ of vertegenwoordiger met een Wlz indicatie, en
  • een verstandelijke beperking (VG), of;
  • een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie (PG);
  • de ziekte van Korsakov, Huntington of niet aangeboren hersenletsel (NAH).
    
 2. Vrijwillig en onvrijwillig opgenomen mensen die in een locatie of  accommodatie wonen, en die buiten de organisatie wonen.

Wanneer?

De cvp Wzd kan worden ingeschakeld als de cliënt niet instemt of zich verzet tegen ondergenoemde punten, of als de wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt merkt dat deze niet instemt of zich verzet tegen ondergenoemde punten:

 • bejegening    
 • begeleiding
 • verzorging     
 • bescherming
 • verpleging     
 • beveiliging
 • behandeling

Er zijn negen vormen van onvrijwillige zorg beschreven in de wet.

Rol van de cliëntenvertrouwenspersoon

De cvp Wzd:

 • werkt onafhankelijk van de zorgaanbieder,
 • is partijdig aan de cliënt,
 • ondersteunt de cliënt in diens wensen en belangen
 • helpt de cliënt bij het regelen van de klacht. De cliënt
 • houdt de regie;
 • bezoekt locaties en accommodaties en maakt zich bekend,
 • kan met de cliënt mee naar de klachtenfunctionaris;
 • verstrekt geen informatie zonder toestemming van de cliënt.

Taken van de cliëntenvertrouwenspersoon

De taken staan omschreven in het kwaliteitskader Cliëntenvertrouwenspersoon in de Wet zorg en dwang.

 • Ondersteunen bij een vraag, probleem of klacht over de zorg, luisteren, informatie geven over rechten in het algemeen en specifiek over de rechtspositie in de Wet zorg en dwan.
 • Helpen bij het helder krijgen van de vraag.
 • Vertellen wie kan helpen.
 • Samen gesprekken voorbereiden.
 • Ondersteunen in gesprekken die gaan over onvrijwillige zorg.
 • Helpen bij het schrijven van brieven of mails.
 • Een klachtprocedure ondersteunen.

Waar te vinden?

In iedere zorgkantoorregio biedt één organisatie cliëntvertrouwenspersonen Wzd. U vindt een overzicht van de regio's met verwijzingen naar de aanbieders op de website van Stichting Landelijke Faciliteit Cvp.

Wettelijk kader

De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd is geregeld in de Wet zorg en dwang.

Meer informatie

Meer informatie vindt u bij: