Bezwaar en beroep bij zorg of ondersteuning

Bent u het niet eens met een beslissing over jeugdhulp, Wmo-ondersteuning of Wlz-zorg? Dan kunt u bezwaar maken. Als u er dan nog niet uitkomt, kunt u in beroep gaan bij de rechter.

Bezwaar maken

U kunt in deze situaties bezwaar maken:

  • De gemeente heeft uw aanvraag voor jeugdhulp of Wmo-ondersteuning afgewezen.
  • U bent het niet eens met het soort of de hoeveelheid hulp die de gemeente heeft toegekend.
  • Het CIZ heeft uw aanvraag voor Wlz-zorg afgewezen.
  • U bent het niet eens met het zorgprofiel dat het CIZ heeft toegekend.

Hoe maakt u bezwaar?

U stuurt hiervoor een bezwaarschrift naar de gemeente (bij jeugdhulp en Wmo-ondersteuning) of het CIZ (bij Wlz-zorg). Dit is een brief waarin u onderbouwt waarom u het niet eens bent met de beslissing.

Let op: u moet het bezwaarschrift binnen 6 weken indienen, geteld vanaf de datum op de beslissing die u van de gemeente of het CIZ heeft gekregen.

Meer informatie staat op de brief die u van de gemeente of het CIZ heeft gekregen. Voor bezwaar over Wlz-zorg vindt u ook meer informatie op de website van het CIZ.

Hoe gaat het verder?

De gemeente en het CIZ moeten binnen 6 weken reageren op uw bezwaarschrift. Zij kunnen deze periode met nog eens 6 weken verlengen.

  • Als uw bezwaar gegrond wordt verklaard, vervalt de beslissing.
  • Als uw bezwaar niet gegrond wordt verklaard, blijft de beslissing staan.

Het CIZ moet de beslissing nog voorleggen aan het Zorginstituut, die nog eens 21 weken de tijd krijgt om een uitspraak te doen.

Beroep (rechter)

Is uw bezwaar niet gegrond verklaard? Dan kunt u beroep aantekenen.

  • U kunt beroep aantekenen via de rechtbank (www.rechtspraak.nl)
  • De zaak komt voor de rechter, die controleert of de gemeente of CIZ zich gehouden heeft aan de wet- en regelgeving. Is dit niet goed gedaan? Dan moet de gemeente of het CIZ de beslissing opnieuw nemen.
  • Bij spoed kunt u direct een “voorlopige voorziening” aanvragen bij de rechtbank. Als de rechtbank dit toekent, dan moet de gemeente of het CIZ deze voorlopige voorziening leveren.

Zie ook: het Rechtsbijstandsportaal, waar u als rechtzoekende sneller naar passende hulpinstanties wordt verwezen.