Zorg in het buitenland

Woont, werkt of studeert u in het buitenland? Heeft u zorg nodig? Of heeft uw kind in het buitenland jeugdhulp nodig? Dan is vergoeding voor zorg mogelijk anders geregeld. Dat geldt ook als u naar een ander land gaat voor een behandeling.

Krijg ik zorg in het buitenland vergoed?

Er kunnen twee redenen zijn voor een zorgbehandeling in het buitenland:

U bent tijdelijk in het buitenland (bijvoorbeeld vanwege vakantie) en u heeft onverwacht zorg nodig. Voor die kosten bent u vergoed. Lees meer op Zorgwijzer.nl.

 U kiest zelf voor zorg of een medische behandeling buiten Nederland. Uw verzekeraar vergoedt mogelijk deze zorg, afhankelijk van het land waar u de behandeling krijgt.

  • In een land van de Europese Unie (Rijksoverheid.nl).
    Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, vergoedt uw zorgverzekeraar de behandeling in een ander EU-land. Vraag uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden. Het Nationaal Contactpunt (HetCAK.nl) geeft u meer informatie over wat u nog meer moet regelen.
  • In een land buiten de EU.
    • Heeft u een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan vergoedt uw zorgverzekeraar mogelijk uw behandeling. Zie: Zorginstituut Nederland
    • Heeft u geen Wlz-indicatie? Check dan uw polis. Of vraag uw zorgverzekeraar om meer informatie.

Kan ik in Nederland verzekerd blijven?

Gaat u studeren of werken in het buitenland? Dan kunt u uw zorgverzekering in Nederland alleen aanhouden als u in Nederland verzekerd blijft voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Op de site van het CAK.nl leest u of dit ook voor u geldt.

Studeert u én werkt u in het buitenland? Dan blijft u mogelijk verzekerd voor zorg in Nederland. Dit is afhankelijk van het land waar u de zorg krijgt. En of u verzekerd blijft voor zorg vanuit de Wlz. Op de site van het CAK.nl leest u hier meer over.

Lees meer over zorgverzekering en wonen in het buitenland (Rijksoverheid.nl).

Zorgverzekering als u emigreert na uw pensioen

Lees meer over uw zorgkosten na pensioen en emigreren (Hetcak.nl).

Jeugdhulp in het buitenland

Wilt u jeugdhulp - begeleiding of ondersteuning - in het buitenland voor uw Nederlandse kind? Vraag dan in het land waar u woont jeugdhulp aan. Neem voor meer informatie contact op met de verzekeringsinstelling waar uw kind staat ingeschreven als 'rechthebbende op verstrekkingen ten laste van Nederland'.

Regelt de verzekeringsinstelling in het woonland geen jeugdhulp? Neem dan contact op met uw gemeente in het land waar u woont.