Zorg in het buitenland

Bent u Nederlander en heeft u zorg nodig in het buitenland? Kijk dan hier of uw zorg vergoed wordt en zo ja, hoe.

Medische behandeling in het buitenland

U kiest zelf voor zorg of een medische behandeling buiten Nederland. Uw verzekeraar vergoedt mogelijk deze zorg, afhankelijk van het land waar u de behandeling krijgt.

Het CAK geeft hierover meer informatie.

Vakantie in het buitenland

U heeft onverwacht zorg nodig tijdens uw vakantie

U bent tijdelijk in het buitenland, bijvoorbeeld op vakantie, en u heeft daar onverwacht zorg nodig. Voor die kosten bent u vergoed via uw zorgverzekering. Lees meer op Zorgwijzer.nl.

U krijgt langdurige zorg (Wlz) en u wilt op vakantie in het buitenland

Heeft u een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan krijgt u onder bepaalde voorwaarden zorg vergoed tijdens verblijf in het buitenland. Zie hiervoor: Zorginstituut Nederland

(Tijdelijk) wonen in het buitenland

Zorgverzekering

Verhuist u tijdelijk of blijvend naar het buitenland? Dat heeft gevolgen voor uw zorgverzekering. Soms kunt u in Nederland verzekerd blijven. Kijk voor informatie op de website Nederland Wereldwijd.

Wet langdurige zorg (Wlz)

Woont u (tijdelijk) in het buitenland vanwege studie of werk? Soms blijft u dan verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Kijk hiervoor op de website van de SVB.

Jeugdhulp in het buitenland

Wilt u jeugdhulp - begeleiding of ondersteuning - in het buitenland voor uw Nederlandse kind? Vraag dan in het land waar u woont jeugdhulp aan. Neem voor meer informatie contact op met de verzekeringsinstelling waar uw kind staat ingeschreven als 'rechthebbende op verstrekkingen ten laste van Nederland'.

Regelt de verzekeringsinstelling in het woonland geen jeugdhulp? Neem dan contact op met uw gemeente in het land waar u woont.