Gecertificeerde instellingen (jeugd)

Een gecertificeerde instelling houdt zich bezig met jeugdbescherming en jeugdreclassering. Een gecertificeerde instelling voldoet aan kwaliteitseisen van de overheid.

Uitvoering jeugdmaatregelen

Jeugdbescherming en jeugdreclassering zijn ingrijpende maatregelen. Deze maatregelen worden door een rechter opgelegd. Alleen gecertificeerde instellingen mogen de maatregelen uitvoeren.

Toezicht op gecertificeerde instellingen

De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie Veiligheid en Justitie en het Keurmerkinstituut houden gezamenlijk toezicht op organisaties die jeugdbescherming en jeugdreclassering uitvoeren.

Overzicht van gecertificeerde instellingen

Een overzicht van gecertificeerde instellingen is te vinden bij het Keurmerkinstituut.