Bijstand en toeslagen

Heeft u hoge kosten door een ziekte of beperking, en komt u daardoor in de financiële problemen? Er zijn verschillende regelingen waar u mogelijk voor in aanmerking komt.

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is bedoeld voor mensen met een laag inkomen en hoge kosten, bijvoorbeeld door een ziekte of een beperking. U kunt hiervoor bij uw gemeente terecht. De voorwaarden zijn:

  • U heeft te weinig inkomen en/of vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) om de kosten zelf te betalen.
  • De kosten zijn bijzonder en noodzakelijk. U krijgt de kosten niet op een andere manier vergoed.

U hoeft geen bijstandsuitkering te hebben om voor bijzondere bijstand in aanmerking te komen.

Lees alle voorwaarden voor bijzondere bijstand (Rijksoverheid.nl).

Let op: Wacht eerst de beslissing van de gemeente af, vóórdat u kosten maakt.

Huurtoeslag bij bijzondere woonvormen

Woont u niet zelfstanding maar zoekt u wel huurtoeslag? Soms is huurtoeslag mogelijk bij een niet-zelfstandige woning. Bijvoorbeeld bij:

  • gebouwen voor begeleid of beschermd wonen
  • groepswoningen voor ouderen

De Belastingdienst moet de woonruimte wel aanwijzen voor huurtoeslag. Uw verhuurder weet of uw woning is aangewezen. U kunt dit ook navragen bij uw zorginstelling.

U kunt ook huurtoeslag in andere bijzondere situaties krijgen. Bijvoorbeeld als u of een medebewoner een beperking heeft. Of als u woont in een aangepaste woning.

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag is een bijdrage voor een deel van de basisverzekering. Met deze bijdrage kunt u de zorgverzekering betalen.

  • Hoe lager uw inkomen, hoe meer geld u krijgt om uw zorgverzekering te betalen.
  • Het inkomen van uw partner of huisgenoot telt ook mee bij uw inkomen.

Lees meer over zorgtoeslag op Nibud.nl en lees alle voorwaarden op Rijksoverheid.nl.
Vraag zorgtoeslag aan bij de Belastingdienst. Hier kunt u ook een proefberekening maken.